DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 75 —
ževnu djelatnost dovoljnog vremena preostane; ali onda neka
se i zahtjeva od svakog pojedinog profesora, da svu svoju djelatnost
šumarstvu posveti; te konačno


5. Naukovni sustav neka bude takav, a naukovni red neka
se tako ustanovi, da osim redovitih slušatelja i oni predavanja
posjetiti mogu, koji se ne misle za sav život šumarstvu posvetiti.
Ako se ustrojenje po ovima načelima provede, onda će
ovaj novi zavod i najvišima zahtjevima udovoljiti, te svoju važnu
zadaću u podpunoj mjeri izpuniti modi.


Samo za jedno moramo se još pobrinuti, za oto naime, da
one profesore, koji se u mirovinu povuku ili uraru, možemo
osposobljenima učiteljskima silama uvjek nadomjestiti. Doduše,
težka će biti to zadaća, ali u onom slučaju, da se šumarski
pokušajni zavod — što se očekivati može — i u našoj domovini
ustrojio, te sa novim učilištem organično u sklad doveo
bude, moći ćemo i to postići, jer ce kod ovih dvijuh zavoda
biti moguće i bez većih žrtava takova mjesta uzdržati, na kojima
će mladež neprekidno znanstvenim radnjama zabavljena biti.


Konačno bih morao i o tom pitanju govoriti, koje se usljed
prijašnjih samo od sebe pokazuje, da h će naime za našu
zemlju jedno takovo učilište dostatno biti. — 0 tom pitanju
ne ću ipak potanje razpravlja-i, jer po mojem mnienju o ustrojstvu
još jednog drugog učilišta danas ni govora ne može biti;
više od dvajuh pako neće Magjarska nikada potrebovati. Kod
sadašnjeg razvitka naših gospodarstvenih prilika potrebuje naša
domovina najviše 1000—1200 naobraženih šumara, za trajno
popunjenje ovog broja pako — ako se za popriečno službovno
vrieme 25 godina uzme — dovoljno je, ako godimice 40—45
mladića svrši akademiju.


Kasnije ipak, kada naše gospodarenje intensivnijim, racionalnijim
od sadašnjeg postane, te ako šumarsku znanost —
čemu se ja nadam — osim budućih šumarskih činovnika i posjednici
šuma u većem broju slušali budu, tada će na svaki
način doći vrieme, da će ustrojenje još jednog drugog učilišta
nuždno biti, ali o istom već sada govoriti, mislim, da bi pre