DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 56 —
2. Isti prestupak može se zbiti kod čistog sjeka u ravnici,
gdje odnošaji tla nisu na oko tako očevidno loši; kad se, na
primjer, nalazi sviežija nu ipak slaba naslaga crnice na dolomitnom
vapnu, koje je većeg ili sitnijeg grumenja.
Ovakvih stojbinskili odnošaja ima češće u brdovitim predjelima
i to u dolovih i brežuljcili Alpa i predalpa.


Posljedica ovdje uporabljenog čistog sjeka može podpuni
kras biti, jer sunce brzo humus osuši i u prah pretvori, koga
kiša sa kamenja izpere.


3. Kad je tlo u ravnicah pjeskulja (Flugsand), tad čistim
sjekom nastaje prestupak §. 6. š. z., koj veću kaznu propisuje.
I u ovom slučaju bude rečenim sjekom daljnje plodjenje
drva pogibelji izvrženo ili onemogućeno (§. 4. š. z.), nu ipak
nije narušaj §. 4., već §. 6. š. z., jer nastaje pogibelj, da ovo
zemljište uslied čiste sječe »u širokih prostorina« lahko »razrahli
« (wird fliegend).


Ima i drugih slučajeva prelaza §. 4. u §, 6. kao i u §. 7.
š. z. dapače i takovih, da nije moguće svakiputa sjeguruo uztvrditi,
spada li stanoviti prestup pod §. 4. ili pod §§. 6. ili 7.,
koji potonji vazda i §.4. involviraju te su veći stepeni istog §. 4.


Prekršaji §§. 6. i 7. nastaju češće, kad iz ravnih predjela
u brda dolazimo, te odviše osim od kakvoće tla još i od položaja
predjela, i to kod §. 6. od elevacije, a kod §. 7. od inklinacije.


Interesantan je ovaj slučaj protuzakonite sječe:


Slaba naslaga humusa leži na kamenitoj podlozi grumenja
i pećine, a položaj teraina je višj i (hohere Lage), nu slabo
nagnut ili dapače i podpunoma ravan.


čistim sjekom, ili prekomjernim preborom bude tlo neposrednom
djelovanju atmosferilija izvrženo, te i samo gdjekoja
jača kiša je dovoljna, da humus podpunoma izpere.


Ovi slučaji jesu veoma česti u alpinskih predjelih. Oštećenje
objekta jest ovdje veoma veliko, te se kadkada i na daleki
svoj okoliš protegnuti može — uu u šumsko-redarstveiiom
smislu može ovdje samo o pogibelji ili nemogućnosti za daljnje