DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

_ 7 —


žira, nu svakomu će slavonskom šumaru biti dobro poznato,
da je uspjeh takovib popravaka jako nesiguran, s razloga, jer
sječina već prve godine obraste takovim korovom i travurinom,
koja upravo melianično prieči i sijanje žira i sam razvoj
hrastića.*


Što bude kašnje iz takovih sječina, odnosno mladih zabrana?
Naslagana snaga plodnog tla ne može mirovati, ona
mora producirati, a posljedica toga bude, da je tomu tlu svako
sjeme, svaka žilica dobro došla, da iz nje stvori individuum,
koji će jasenićem i briestićem oduzetu hranu za svoj rast upotrebiti
t. j . mjesto posjećenih jasenića itd. nastaniti će se vrba,
jošić, žestilovina, šaš itd. A i mnogi, te mnogi jasenov ili briestov
panjić i korjen potjerati će iznova.


Iz gornjega sliedi, da će nakon 10—15 g. na toj sječini biti
malo ne isti razmjer smjese medju hrastovinom i bielom šumom,
kao što je bio prvo izsječenja biele mladikovine, s tom razlikom,
da će jasenići biti 4—6 godina mladji, nego onda, kada
ne bi bili izsjeeeni. Dakle unatoč onomu paragrafu, vratiti će
se status quo ante u svakom onom slučaju, gdje nije hrastov
samonik podpuno pokrio sječinu i na taj način tako rekuć
mehanični zapriečio, da se ostale vrsti drvlja ne uvrieže.


Napokon moram spomenuti još jednu okolnost, koja je
vjerna pratilica svijuh niže ležećih sječina, i koja okolnost ne
ide na uhar mladoj hrastovim, a to je: močvarenje tla, čim
smo staru šumu posjekli. To omočvarenje nije svuda jednako,
negdje se jedva opaža, usuprot negdje opet stvore se gotovi
gjolovi, kojima, dok je još stara šuma stajala, ni traga nije bilo,
jedino što je šaš, jošić i vrba kazivala, da je to mjesto bilo
vlažnije, nego ostala stojbina. To omočvarenje dolazi odatle,
što je stara, netom izsječena šuma razpolagala sa puno, puno
više transpiratornih aparata** t, j . lišća, koje je stojbinsku vlagu
izhlapljivalo, dočim sada mlada trogodišnja sastojina ne ima


* U novije doba rabi ae sa uspjehom na takovim sječinama sijanje žira na krpe.
** Vidi WolIny: Dnteraachungen iiber dar Einfluas den PflaDzendeoken auf
die Grundwa8serstilnde