DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

vanje; pošto je pako biela šuma najprvo izvadjena, to se je
sav podmladak sastojao mal ne iz čistog hrastika. Na taj način
su postali sadašnji 30—70 godina stari hrastići, u kojima se
nalazi 80—90% hrastovine, a jedva 20 —10% biele šume.


Posije razdiobe šuma izmedju države i obćina, uvedeno je
u državnom dielu tih šuma novo gospodarenje: umjesto pre-
borne sječe, došla je čista sjeća sa pet godišnjom predzabranom.
S jedne strane ta okolnost, a s druge opet ona već gore pomenuta,
da su naime šume bliže ležeće selima i usljed toga
na uzvišenijem položaju nalazeće se pripale obćinama, dočim
je niže ležeća sredina mal´ ne u neprekidnoj suvislosti u komplemksih
od 12.000—70.000 rali pripala državi, — s jedne
strane dakle čiste sječa bez predhodnog vadjenja biele šume,
s druge strane niži, poplavi većma izvrženi položaj, napokon i
ogromnost sječina, ponajpače onih u šumah investicijonalne zaklade,
— sve je to doprinielo, da su prve na taj način nastale
državne zabrane bile više jasenove, nego li hrastove.


Bilo je doduše i hrastića u njima, ali brže rastuća jasenovina
sakrila ih je posvema tako, da su se oku pokazivale
samo poput konoplje vitke jasenove šibe. To je za tadanje,
ponajpače starije šumare bio malko neobičan pogled, te se je
svatko u čudu pitao: kako to, odkle to ? I tako je došlo do
toga, da je prije 10—12 godina pokrenuto tako zvano jasenovo
pitanje, o kojem je i glavna skupština hrv.-slav. šum.
družtva u Novoj Gradiški razpravljala. Pitanje to nije ostalo
samo teoretično, nego je prešlo i u praksu, te je uprava kr.
šumarskog ureda u Vinkovcih odlučila, da prema razpoloživim
sredstvima priskoči u pomoć mladim zabranam na taj način,
da je stanoviti postotak jasenovine u mladim zabranama pri
zemlji izsjeći dala, i time nizkim, prignutim hrastićem zraka
pribavila. U takovim 10—16 godišnjim zabranama bili su jasenići
3—4, usuprot hrastići 0.6—1.0 metar visoki ali posve
zdravi.


To je bilo po svoj prilici prvo čišćenje, koje se u državnim
slavonskim šumama obavljalo; uspjeh je bio posve povo