DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


0 uzgoju posavskih hrastovih sastojina u prvim periodima obhodnje.
Razpravlja J. Kozarac 1 —15


Zemljištne zajednice. Piie Gaao Vac, krapinski šumar 15—22


0 preustrojstvu mcigjarske više šumarske strukovne nauke. Na zemaljskoj
šumarskoj skupštini predavao Sanđor Horvath, kr. ug. nađsavjetnik
22—35


lAstak. Osobne viesti: Imenovanje. — Premješteni. — Umirovljenje 35—37
Družtven e viesti : Zapisnik sjednice upravljajudega odbora hrv.slav.
šumarskoga đružtva 37 — 39
Sa drvarskog tržišta: Izvoz i uvoz francezkih dužica .. . 40
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 40—41
Razlii^ite viesti: Šumske prodaje 41—42
Sitnice : Unovčenje nekojih použitaka u području kr. nađšumarskoga
ureda u Vinkoveih za godinu 1897. Podizanje voćarstva
Magjarskoj. — Konzerviranje drva. — Schiiekeov zubeasti
klin, — Pogibelj od dima. — Tvrdoća raznoga drveća. . . 43 — 44
Oglasi : Oglas dražbene prodaje hrastovih stabala 45 — 46
Hrv. šum. koledar za god. 1897 46