DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 46 —


4. Knpovnina ima se uplatiti kod hrpe broj 1. polovica prije početka
izradbe najkasnije pako do 1. ožujka 1897., a druga polovica prije
početka izvoza, a najkasnije pako do 1. svibnja god. 1897. kod svih
ostalih hrpa imade se ciela knpovnina uplatiti prije početka izradbe najkašnje
pako do 1. ožujka god. 1897.
5. Dostaleu slobodno je sve za tehničku porabu sposobne dielove
debala za kusove, rezku gradju i za proizvadjanje dužicah svih vrsti i
dimenzija izcrpiti, doeim je izključena izradba dužica šljivara, viuogradskog
kolja i ma kakvog materijala za ogradjivanje.
6. Obvezuje se dostalac uapred naznačenu množinu ogrieva srednje
vrsti uz odštetu od 20 novč. pa svakom prost. met. od kupljenih stabala
izraditi, dobro složiti na 110 cm. visine te imovnoj obćini kod
svih hrpa do konca kolovoza 1897. predati.
7. Dostaleu nije dozvoljeno gorivo drvo sebi prisvojiti; za loženje
vatre pak dozvoljeno je radnikom upotrebiti samo sitno triešde i granje
do 8 cm. promjera.
8. Osam dana nakon potvrde dražbe imade dostalac žaobinu na
10% jamčevine od dostalne svote popuniti.
9. Dražbu potvrdjuje visoka kr. zemaljska vlada. Ostali uvjeti
mogu se kod gospodarstvenog ureda u Vinkovcih, i kod šumarijah u
Trnjanih, Cerni, Vinkovcih, Rajevomselu i Otoku za vrieme uredovnih
sati uviditi.
U Vinkovcih, 18. prosinca 1896.


Šumsko gospodarstveni ured Ibrodske imovne obćine.


Hrv. šumarski koledar za godinu 1897.


Pošto sam nakon medjusobne nagode sa nasljednicima pokoj,
kr. zem. šum. nadzornika Mije Vrbanića stekao autorsko pravo,


te pravo naklade i izdavanja „Hrv. Šumarskog koledara" i


za buduća vremena: stoga molim p. n. gg. šumarske činovnike,
đrvotržce i štovane prijatelje, da me u tom domaćem književnom
poduzeću kriepko poduprieti izvole naručbom «Hrv.
šumarskoga koledara» za god. 1897


Ciena mu je 1 for. 20 novč. po komadu
Naručbe ili novčane pošiljke neka se uprave samo na mene.
U Zagrebu, 1. siečnja 1897.
Vatroslav Radki,
kr. zem. šumarski nadzornik.
Uredjuje.JosipKozarac, kr dri. nadšuinar u Vinkovcih. Tisak C. Albreeht(Jos Wittasek).