DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

45


Oglas«


Na temelju naredbe visoke kr. zemaljske vlade od 31. listopada t. g.
broj 62401 i od 5. prosinca t. g. br. 68687 zatim drvosječne osnove
za godinu 1896./7., odobrene visokom naredbom od 10. prosinca t. g.


br. 66740 prodavati će se kod gospodarstvenog ureda brodske
imovne obdine u Vinkovcima dne 11. siečnja 1897. u 10 sati prije
podne sliedeća hrastova stabla:


Broj hrastova T3
03 5 ´


I 03 a


a »r


Gospodarstveni razred |.a-^-S


o3


l-l 13
a


o


a


a


J2


S


Itl


3 fL,


Gardon, 1928 6 1934 5674 41549 4371
Orljak
LužČić
597
G56
3
3
600
6B9
2515
2376
26650
18452
2874
3652
Mužko Ostrovo. 265 -268 1154 16080 1000
Radjenovci (Kraplja). 269 2 271 874 9106 1400
03 Sveno-Paovo
Kipača
Almaš
Ukupno
279
223
176
4393
3
3
3
23
282
226
179
4419
1186
932
804
15515
21432
10170
8950
152389
1000
800
600
15(;97


Obći dražbeni uvjeti:


1. Svaka hrpa prodavati će se posebno pismenim ponudami; uvjetne
ponude na jednu te istu hrpu kao i brzojavne ponude ne primaju se.
2. Ponuda uvažiti će se, ako je propisno i razgovjetno sastavljena
sa ^^lo žaobinom na dotičnu hrpu ponudjene svote providjena i na dan
dražbe do 10 sati prije podne blagajni gospodarstvenog ureda predani.
U ponudi mora izrično navedeno biti, da su uudiocu dražbeni uvjeti
dobro poznati te da na iste bez svakog pridržaja pristaje.
3. Rok izradbe i izvoza ustanovljuje se za sve hrpe do konca svibnja
god. 1897.