DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 43 —
Sitnice.


Unovčenje nekojih použitaka u području kr. nadšumarskoga
ureda u Tinkorcih za godinu 1897.


Zirovinu i pašarinu u srezu Dvojane zakupio je L. WaUer
za 455 for. a u srezu Trstika isti za 226 for. u srezu Prašnik, Mato
Tačković za 1010 for., u srezovih Zuberkovački Psunj br. 27. i 28.
Antun Dabić i to prvi za 543 for. a drugi za 857 for.; u srezu Javidka
greda, Joco Marić za 1212 for. i napokon u srezu Suše, Antun Stanivuković
za 743 for.
Pašarin u na Podgoričkoj adi zakupio je M. Grozdanović za 400 for.


Kupinovačkoj adi >: w M. Lalić za 180 for.
Martinskoj adi >: » K. Turčinovic za 65 for.
Drenovačkoj adi s » M. Lekič za 260 for.
Mišarskoj adi >: » isti za 61 for.
Grabovaekoj adi » » isti za 7 for.
Progarskoj adi » » isti za 16 for.
Boljevaekoj adi » » L. Miljušković za 5 for.
Dreuskoj Obćina Batajnica , z. 595 for.
Gubaćevu Rudolf Henn za 207 for.
Ribolo v u Malom Strugu zakupic K. Hergota i drug za 405 for. — nč.
uu
Velikom Strugu
Šumariji Jamini
»
»
A.
P.
Beismann
Ih oni ć
za
za
552 for. — nč.
65 for. 10 nč.
u šumariji Nemceu šumrriji Županje
»
»
J.
J.
Kostenac
Vuković
za
za
225 for. — ne.
3lfor. 55nč.
u šumariji Morović, » St. Petrović za 9 for. 60 nč.


Podizanje voćarstva u Magjarskoj. Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo,
da unapredi domaće voćarstvo i sadnju voćaka kraj puteva
uz pripomoć šumarstva, naredio je svim šumarskim oblastima, da pobiru
plod onib divljih voćaka, koje se u dotičnim nalaze, poimence pako jesu
to: divlja kruška, jabuka, trešnja i višnja. Kod pojedinih šumarskih
oblasti osnovati će se u tu svrhu bilinski vrtovi u kojima (će se iz sjemena
uzgajati dvogodišnje mladice, koje će služiti kao podloga za ciep-
Ijenje. Te će se astupljivati državnim ciepilnjacima, a odavde će se ciepovi
razašiljati širom zemlje.


Konzerviranje drva. Pogledom na konzerviranje drveta sa katranovim,
parafinovim i sličnim uljem, pronađjeno je znatno poboljšanje na
koje je već uzet englezki patent. Izkustvom se je naime pronašlo, da
kiša vremenom izpere lagana i izhlapljiva, impregnacijom u drvo upijena
ulja, usuprot, težko ulje da ostane u drvetu i da se drvo jedino
usljeđ toga težkoga ulja od truleži i t. d. sačuva. Usljed toga če po"