DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


Točk a 4. Prenos šumarskoga paviljona u Zagreb i smještenje


istoga u Zagrebu, te gradnja šumarskoga doma.


Nakon svestranog pretresivanja pitanja o prenesu šumarskoga paviljona
iz Budimpešte u Zagreb i uporabi istoga za šumarski muzej,
bude, obzirom na to, što bi poiag stigavše družtvenom predsjedničtvu
ponude tvrđke Filipa Deutseba sinovi u Zagrebu prenos paviljona stojao
oko 10000 for. a prekrivanje istoga, koje bi se obaviti moralo oko 3000 for.,
konačno zaključeno, da se paviljon n Budimpešti proda, a osnuće šumar"
skoga muzeja spoji sa gradnjom šumarskoga doma.


Savezno s time bude pozvano družtveno predsj´edničtvo neka se
predstavkama obrati: 1. Na Nj. Preuz. svietlog Bana u svrhu izbodjenja
dozvole za prodaju šumarskoga paviljona i uporabe tim putem dobivenoga
utržka za gradnju šumarskoga doma, s kojom se hrv..slav. šumar,
drnžtvo obvezuje spojiti i gradju šumarskoga muzeja; 2. Na gradsko postnpstvo
a Zagrebu da gradska obćina prepusti družtvu u tu svrhu potrebito
gradilište bezplatno ili uz sniženu cienu; 3. Na predsjedničtvo
hrv-slav. gospodarskoga družtva u Zagrebu, da to družtvo prepusti hrv,slav.
šumar, družtvu u svojoj sgradi one prostorije, koje će biti potrebite
za privremeno smještenje izložaka, poklonjenih družtvu za uredjenje
šumarskoga muzeja, dok na ime ne bude sagrađjen šumarski dom.


Za slučaj, da bi gradska obćiua zagrebačka družtvo [sa molbom za
bezplatno gradilište ili ustup istoga uz sniženu cienu odbila, bude zaključeno,
da se kup istoga u javnim glasilima objavi.


Podjedno bude izabran posebni odbor, koji bi imao svojedobno rukovoditi
uredjenje šumarskoga muzeja, pak se u taj odbor biraju p. n. gg


I. družtveni podpredsjednilc F. Zikmundovskj, zatim R. Fischbach, J
Ettinger, prof. dr. Heinz, Dr. Hire i Andrija Borošić. Taj odbor imat
če se svojedobno upopuniti još jednim gradjevnim stručnjakom.
Točk a 5. Predloži gg. odbornika. Gosp. odbornik D. Laksar predlaže,
da se odstupajućem družtvenom predsjedniku velem. g. F. Zikmundovsky-
u obzirom na zasluge, koje si je kroz vrieme svoga predsjednikovanja
stekao za unapredjenje interesa i procvat hrv.-slav. šumarskoga
družtva, izjavi od strane upravlj. odbora zahvalnost, koja se ima uvrstiti
u zapisnik ove sjednice.


Upravljajući odbor prihvaća radostno i jednoglasno taj predlog te
ga popračuje sa srdačnim «Zivio!»
Po tom bude sjednida zaključena a ovaj zapisnik u sjednici upravIjajućega
odbora od 2. prosinca 1896. pročitan, podpisan i ovjerovljen.