DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


nese izvješće o stanju driižtveuih glavnica prigodom obavljene primopredaje.
Točk a 3. Prodaja drva izloženog na milenijskoj izložbi u Budimpešti,
poklonjenog hrv.-slav. šumarskom družtvu. Predsjednik zamoli


I. družtvenog podpredsjednika p. n. g. F. Zikmundovskoga neka bi izvolio
izviestiti upr. odbor o stanju stvari. P. n. g. I. družtveni podpredsjednik
F. Zikmundovskj izvješćuje da su svoje izložke na milenijskoj
izložbi poklonili hrv.-slav. šumarskomu družtvu:
1. Preuzv. g. ban u ime krajiške investicionalne zaklade.
2. B. Weiss, Bisag, Breznica.
3. Aleksander pl. Weiss, Zagreb.
4. Vlastelinstvo Kutjevo, Dragan Turković.
5. A. Cerjeh, tvornica hrastovog izvadka, Mitrovica.
6. Alb. Beck, Vinkovci.
7. Josef Weiss, Mikleuš.
8. Ig. Deutsch, Vočin.
9. S. & H. Kramer, Karlovac.
10. Gjula Kuzma, Vinkovce.
11. Kr. kot. kblast, izložbeni odbor, Djakovo.
12. Alnochova tvornica palica, Bregana.
13. Slatina, izložbeni odbor.
14. Hinko Schwarz, Križevac.
15. File Zivković, Niemci.
16. Holzmanufaktur, Vrbovsko.
17. Gustav Ritter v. Pongratz.
18. Vlastelinstvo u Vukovaru.
19. Fiirst Schaumbnrg-Lippe.
20. Feliks Neuberger 2. tableaua.
21. Družtvo za zaštitu životinja, Zagreb.
22. Sime Belamarić, kr. kot. šumar, Ludbreg, sve osim lovačkih.
23. Županje, taninfabrika.
Nadalje predlaže p. n. g. T. družtveni podpredsjednik g. F. Zikmundovski
izkaz o drvu, koje bi se imalo na javnoj dražbi u Budimpešti
prodati i stavlja podjedno predlog neka se izabere u svrhu provedbe
same prodaje posebno družtveno povjerenstvo.
Upravljajući odbor uzimlje na znanje izvještaj I. družtvenog podpredsjednika
p. n. g. F. Zikmundovsky-a te zaključuje da se u to povjerenstvo
izaberu p. n. gg, F. Zikmund6vsky i Josip Havas, družtveni
podpredsjednici, ie nadzornik hrv.-slav. šumarskog paviljona na milenijskoj
izložbi i družtveni član g. Richard Schmidinger.