DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— silovanja,
to niesmo ovdje nakanili ocieniti njegov dosadanji rad, nego
samo u kratko iztaknuti njegove zasluge za magjarsko šumarstvo; pošto
je on naime član magjarskoga sakora, te podpređsjednik magjarskoga
gumarskoga družtva, to se njegovo javno djelovanje ne može još dovr"
Šenim smatrati.


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice niirarljajućega odbora lirvatsko-slaTonskoga
šumarskoga družtTa, obdržavane dne 18. listopada 1896. u
Zagrebu u sgradi Markov trg br. 3., pod predsjedanjem družtvenoga predsjednika
presv. gosp. Marka grofa Bombellesa i u prisutnosti p. n. gg
družt. podpredsjednika Ferde Zikmundovsky-a i Josipa Havasa te p. n.
gg. odbornika Roberta Fischbaclia, Eduarda Rosipala, Bogoslava Hajeka,
Dragutina Laksara, Marine de Bone, I. Partaša, Julija Vranieara, Dragutina
Trotzera i družtv. tajnika Andrije Borošića.


Predmeti viećanja:


Prije nego što se je prešlo na dnevni red ustaje I. družt. podpređsjednik
vel. g. Ferdo Zikmundovsky te srdačnim riečima pozdrav
novo izabranoga družtv. predsjednika presv. g. Marka grofa Bonibellesai
čestitajuć mu podjedno na Previšnjem odlikovanju, što mu je u dio palo
povodom obdržavanja ovogodišnje milenijske izložbe u Budimpršti. Sakupljeni
odbornici popraćuju govor družtv. podpredsjednika sa srdačnim
«Zivio!». Nakon zahvale presv. gosp. družtv. predsjednika prelazi se na
dnevni red.


Točk a 1. Čitanje zapisnika sjednice upravljajućeg odbora od


27.
kolovoza 1896.
Po pročitanju bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po gg. odbornicima
Hajeka Bogoslavu i Laksaru Dragutinu.
Točk a 2. Predaja družtvene uprave od dosadanjeg predsjedničtva
na novoizabrano predsjedničtvo i upravljajući odbor.
Prvi družtveni podpređsjednik vel. g. Ferdo Zikmundovsky, kao dosadauji
družtveni predsjednik, polaže upravu družtva, kao i upravu
družtvene blagajne te predlaže, jneka bi se uprava družtvene blagajne
povjerila g. odbornika Robertu Fischbacliu. Upravljajući odbor usvaja
taj predlog, a i g. odbornik Fiscbach zamoljen za to, prima povjerenu
mu čast. Podjedno se zaključuje, da se budućoj odborskoj sjednici pod