DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


BogomiraKarakaša, kr. kot. šumarom II. razreda kod kr. kot.
oblasti n Belovaru, dodieliv ga pođjedno ua službovanje šumarskom odsjeku
kr. zemaljske vlade; ces. kr. nadlugara u Benkovcu u Dalmaciji
Matij u Kolibaš a privremenim kr. kot. šumarom II. razreda kod kr.
kot. oblasti u Čazmi; kr. šumarskog vježbenika Ad olfa Dumengjića
kr. kot šumarom II. razreda kod kr. kot. oblasti u Novommarofu; abiturienta
šumarstva Gjur u Miillera privremenim kr. šum. vježbenikom
kod šumarskog odsjeka kr. zem. vlade; abiturienta šumarstva Milan a
Lepušić a privremenim kr. šum. vježbenikom kod kr. županijske oblasti
u Osieku sa sustavnimi berivi.


Premješteni. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ob.
našao je iz službenih obzira premjestiti kr. županijskog šumarskog nadzornika
I. razreda Vili ma Dojko vica od kr. županijske oblasti u
Zagrebu k onoj u Požegi; kr. kot. šumara I. razreda Bogoslava Koso
vic a od kr. kot. oblasti u Djakovu, te ga dodieliti na službovanje
kr. župan, oblasti u Varaždinu; kr. kot. šumara I. razreda Andrij u
Lončarević a na njegovu molbu premjestiti od kr. kot. oblasti u Jaski
k onoj u Djakovu; kr. kot. šumara II. razreda Ratislava Maksića
od kr. kot. oblasti u Požegi k onoj u Koprivnici; kr. kot. šumara II.
razreda Rafaela Dvoržaka od kr. kot. oblasti u Čabru k onoj u
Jaski sa sjedištem u Kostanjevcu; kr. šumarskog vježbenika Bud i mir a
S tr g ar a od kr. kot. oblasti u Virovitici k onoj u Požegi sa sjedištem
u Kaptolu; kr. šum. vježbenika Rudolf a Vuićao d šum. odsjeka
kr. zemaljske vlade kr. kot. oblasti u Virovitici, te kr. šumarskog vježbenika
A n t u n a Baličevida od kr. županijske oblasti u Ogulinu
kr- kot. oblasti u Čabru.


TJmirOTljenje. Josi p Schmidinger , kr. županijski šumarski
nadzornik I. razr. kod kr. županijske oblasti u Požegi i Ladisla v pl.
Kraljević , kr. županijski šumarski nadzornik I. r. kod kr. županijske
oblasti u Varaždinu, stavljeni su trajno stanje mira.


Početkom prosinca 1896. umirovljen je državni tajnik i bivši kr.
ugarski prašumarnik Albertpl . Bode . S njime [odilazi iz šumarske
službe jedan od najzaslužnijih magjarskih šumara. On je začetnik sadanjega
šumarskoga zakona, te mu je pošlo za rukom, da je uz vrstne suradnike
intencije toga zakona više manje oživotvorio. On je pomogao
podići magjarsko šumarsko družtvo do onoga visokoga stepena, na kojemu
se sada nalazi, isto tako podigao je ugled i važnost šumarske
struke, koja je prvo njega na dosta nizkoni stupnju bila. Ustrojenjem
lugarnica poskrbio se je i za naobrazbu pomoćnog tehničkog osoblja, u
obće nastojao je, da svaku prazninu i manjkavost u magjarskom šumarstvu
popuni. Buduć da Bode još nije posve odstupio od javnog dje