DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 35


ona će tima zadaćama i zahtjevima moći samo onda podpuno
udovoljiti, kada prema tomu ustrojena bude.


Naša akademija, kako smo vidili, ima tu duboku manu,
da nije samostalan zavod kod kojeg bi svaki djelatni faktor
izključivo za napredovanjem šumarstva težio, već je ona samo
popunjujući dio jednog velikog zajedničkog zavoda, na kojem
su dva u vrlo maloj rodbini stojeća fakulteta, naime rudarstvo
i šumarstvo, jedan sa drugim sustavno skopčana: pod zajedničkom
upravom, pod zajedničkim vodjenjem, i većim dielom sa
zajedničkimi profesori, i sa zajedničkima predmetama.


Ja ovu zajednicu tako protunaravnim podjarmljenjem za
našu struku držim, da bi i u onom slučaju, kada nam ne bi
izkustvo iz prošlosti pri ruci bilo, morali doći do uvjerenja želimo
li naime našu strukovnu nauku oživiti, da ju najprvo moramo
od ove zajednice osloboditi, te od rudarske nauke podpuno
odieljeno, sasvima potrebštinama dovoljno providjenu samostalnu
šumarsku visoku školu iznova ustrojiti.


Ovaj zahtjev tako je naravan, da nije potrebno opravdanost
istoga dalje dokazivati, kao što ne treba dokazivati, da je
našima šumama potreban zrak i svjetlo, da je svakomu uspjehu


potrebna duševna sloboda.
Da mi tko ne predbaci, da sam u ovom glavnom pitanju
pošao iz obćenitih načela, uzimam si slobodu ovu zajednicu i
iz bliza karakterizirati. (Nastavit će se).


II.ISTJ^:EC_


Osobne viesti.


ImenOTanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati kr. kot. šumara I. razreda Antun a Kerna , kr
županijskim šumarskim nadzornikom II. razreda kod kr. žnp. oblasti u
Ogulinu; kr. asistenta na kr. gosp. i šumarskom učilištu u Križevcima