DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 —


Važni dio znanstvenih iztraživanja i književne djelatnosti,
jeste i u Njemačkoj većim dielom još lih u profesorskim rukama
; tim više je to kod nas, gdje se zastupnici šumarske
struke osim profesora, izključivo od činovnika sastoje, kojima
malo ne cielo njihovo vrieme službene dužnosti zapremaju, te
ako se koji za ono malo prostog vremena ponešto sa znanošću
i književnošću baviti može, ipak će riedko koji biti u stanju,
da sistematično djelo sastavi.


U Njemačkoj razmjerno još je i lahka zadaća profesorskog
sbora, jer si profesorski sbor mnogih dobro obskrbljenih učilišta
posao razdieliti može, dočim kod nas ciela zadaća na jedno
jedino učilište pada, a profesorski sbor ovog učilišta tako, kako
je sada ustrojen, neće biti u stanju sviju poslova svladati.


I na polju obuke težija će biti od sada zadaća naših profesora,
jerbo sa razvitkom naših gospodarstvenih prilika, zahtjevati
će se razmjerno i od učenika više, te će se osim temeljnih
znanosti naskoro od njih tražiti, da i na samostalno iztraživanje


dolično pripravljeni budu.
Na polju razvitka znanosti pojaviti će se sasvim druge
zadaće nego li su do sada bile.


Do sada se je devetdesetina našeg znanstvenog rada sastojalo
iz assimilacije inozemske znanosti. Za ovo kratkih 30
godina, odkada je naša strukovna nauka na znanstveni temelj
postavljena, moramo se zadovoljiti i s time, da dostignemo naobraženi
zapad. Više nismo ni tražiti mogli, ali sada je hora,
da našu strukovnu znanost na svakoj točki u domovinsko tlo
presadimo, jerbo inače ne će moći životnim zahtjevom udovoljiti.


Već i dosada osjećamo onaj nedostatak, da naime naša
strukovna znanost nije mogla na svakoj točki naših specijalnih
odnošaja prodrieti.


Kultura naših pjeskulja najtežiji je dio uzgajanja šuma, a
uz to je tako specijalna, da se za riešenje toga problema badava
obraćamo za savjet k inozemstvu; sabiranje izkustva i
pokušaja, koja su nam na ovom polju potrebna moramo izključivo
mi sami obaviti. U ovom pravcu dogodilo se već hvale


3