DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


Sa jednom rieeju, naša šumarska akademija ne predstavlja
sliku stagnujućeg, već u svakom pogledu svojoj svrsi napred
koracajućeg zavoda.


Ovo je istina, koju svaki mora priznati, tko je sa pažnjom
motrio razvitak naše akademije.


Ali za oto neka ovo povoljno izkustvo nikoga ne navede
na krivi put, kada podjemo ustrojstvo naše obuke preizpitivati
obzirom na buduće velike zadaće, koje nas čekaju.


Ove zadaće, po mojem mnienju, tako naglo rastu, da bi
nas i onda silile na razmišljanje, kada bi onaj uspjeh, o kojem
sam sada govorio, sbilja samoj akademiji zahvaliti mogli, to jest,
kada bi sa pravom reći mogli, da je ustrojstvo naše akademije
barem do sada stavljenim zahtjevima udovoljilo.


Ali stvar ipak ne stoji ovako, jerbo onu činjenicu, da se
je naša strukovna nauka na dosadašnjem niveau-u uzdržala, ne
možemo zahvaliti samom zavodu, već osobito onoj sretnoj okolnosti,
da su na učiteljske stolice šumarske akademije u godini
1867. na čelu sa Karlom Wagnerom, bili pozvani takovi muževi,
koji su kao i njihovi nasliednici, unatoč podi^edjenom položaju
zavoda, za stvar se toliko zauzeli, koliko se je sa vršenjem dužnosti
u obće spojiti mogla; koji su svu svoju sposobnost i sve
svoje radne sile uložili u ono zajedničko nastojanje, da strukovnu
nauku što više podignu, te koji su i sami dionici one
sreće bili, da su barem izvan zavodnih zidova, uvjek računati
mogli na onu moralnu podporu, koju su potrebovali te pomoću
koje su napokon i samostalnost šumarstva postigli.


Samo ovako je bilo moguće našu struku podići iz onoga
položaja, u kojom se je prije godine 1867. nalazila, te ju polagano
dignuti na onaj stepen, na kojem se sada nalazi; ali na
kojem se ipak po mojem mnienju, bez korjenite reforme za
buduće ne će uzdržati moći. Našu akademiju čekaju sada
veće, težije i intenzivniji rad zahtjevajude zadaće, i to ne samo
obzirom na obuku, nego i na razvitak šumarske znanosti i književnosti.