DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


Na žalost, nastavak ove važne reforme do danas nije usliedio.
U naukovnom sustavu, u naukovnoj osnovi, te u pravilima akademije
preduzete su i poslije toga zamašne promiene, a i učiteljske
stolice su od godine do godine bolje obskrbljene bile sa
potrebitima sredstvima, ali samo ustrojstvo u bitnosti ostalo je
do danas ono, koje je bilo i u godini 1886.; dapače ako sve
u obzir uzmemo i rapidni zahtjev vremena, tada možemo mirno
tvrditi, da sadašnje ustrojstvo akademije — bez obzira na oto,
da je bila uzpostavljena učiteljska stolica za lučbu, te da su
se naši vriedni strukovnjaci nakon dugog čekanja od bivšeg
podredjenog, tako rekuć nevriednog položaja konačno podignuti
mogli, podniposto nije bolje niti savršenije od privremenog ustrojstva
od godine 1867. o kojem — kako smo vidili — samo
ravnateljstvo akademije kaže, da ni približno ne dosiže postavljenoga
si cilja.


A ipak, podjemo li uspjeh djelovanja toga u bitnost i nesavršenoga
zavoda izpitivati, tada moramo priznati, da je svojoj
zadaći počam od godine 1867. ipak bez nazadovanja sve bolje
i bolje udovoljavao.


Učiteljske stolice usuprot skromne dotacije, sabrala su naukovna
sredstva i sbirke bez troškova t. j . od poklonstva, te
su ih na taj način od godine do godine tako usavršavale, da
su za nekoje predmete te sbirke danas već skoro podpune. I
predavanja su se od godine do godine proširivala, te su se usuprot
obterećenja šumarskih učiteljskih stolica podigle na niveau,
koji je vriedan podpunog priznanja. Ali što još više iznenadjuje,
profesorski sbor, akoprem je bio preobterećen sa poslovima,
nije se povukao nazad medju šances^e teoretičnih nauka,
već se je trsio, da što intenzivnije ostane u savezu sa praksom ;
akoprem na polju razvitka praktičnog gospodarstva, nije mogao
mjerodavnu ulogu voditi, ipak je i u ovom pravcu liep uspjeh
polučio; a osim toga vršio je, a i još vrši težku zadasu oko
presadjivanja inozemske znanosti na magjarsko tlo, te napokon
oko razvitka magjarske šumarske literature.