DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 I
tako je bilo da nisu znali niti oni odlični muževi, kojima
je izradba reforme povjerena bila, podpuno stati na stanovište,
koje su zahtievali interesi šumarstva.


Od pođpunog preloma starih tradicija oprezno se suzdržavajud,
te štedljivost — kako je sam kazao — do riskiranja
svrhe, pred očima držee, mjesto korjenite reforme, naš veliki
Karlo Wagner zadovoljio se je sa onim jednostavnim zahtjevom,
da se osoblje u jeziku pomagjarizovane akademije, koje se je u
svemu od jednog redovitog profesora, jednog pomodnog učitelja
i jednog pristava sastojalo, da se to osoblje sa jednim redovitim
i jednim pomoćnim učiteljem poveda, te da se uprava u
svrhu praktične obuke 300 jut. šume u »Kisiblju« akademiji
povjeri.


U svemu se je dakle reforma u tom sastojala, da je ministarstvo
financija u god. 1867. oživotvorilo predloge spomenutog
izvješća i to privremeno, te se je prema tomu i red naukovnog
tečaja ustanovio, naravski tako, da su temeljne i pomoćne
šumarske znanosti i nadalje profesori rudarske akademije
predavati morali.


U koliko pako ovo ustrojenje nije moglo obćim zahtjevima
udovoljiti, za oto je opet samo ravnateljstvo akademije pružilo
najklasičnije dokaze, kada je u onom istom izvješću, u kojem
je samu reformu preporučilo, ujedno i to pozitivno izjavilo, da
će šumarska akademija jedva moći i poslije ove reforme namienjenu
joj svrhu postignuti.


Ovo manjkavo preustrojstvo nije niti onda uklonjeno, kada
je konačno preustrojenje akademije u godini 1872. usliedilo;
dapače nije se ni prigodom kasnijih uredjenja i preinačenja
nakon 1872. posvema popravilo.


Usljed u godini 1872. provedenog konačnog nstrojenja,
obukovni je red na svaki način na zdraviji i Siriji temelj postavljen
bio; sa ovim, kao i sa ustrojenjem šumsko-mjerničkog
naukovnog tečaja u 4.-oj godini, bez dvojbe je i niveau akademije
podignut, ali na samom ustrojenju, o čijoj vrstnoći je
konačno i uspjeh preduzete svrhe zavisio, nije skoro nikakova
promjena prouzročena.