DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´«aat Al lili


Br. 1. u ZAGREBU, 1. sieenja 1896. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 novo.; za VJ stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


0 uzgoju posavskih hrastovih sastojina u prvim
periodima obhodnje.´*´


Razpravlja J. Kozarac.


Neima valjda nijedne vrsti drvlja, koja bi, postignuv stanovito
dimenzije, bila toli skupociena i od toli ninogovrstue
uporabivosti, — usuprot, bez tih dimenzija, od toli neznatne uporabne
vriednosti, kao što je hrast. Je li jednom dorasao do
debljine od 80 cm., onda ne ima gradivog i kalavog obrta u
kojem se ne bi apotrebiti mogao : počam od pilota i bačvarske
duge za najveću burad, pa sve do najfinije stolarske radnje njegovo
je drvo nenaknadivo, — ali to drvo mora 150—180 godina
staro biti. Usuprot, tko pita za hrastovinu od 20—40
cm. debljine? Pa ipak treba 50—100 godina, da postigne ovu
zadnju debljinu. Do 20 cm. debljine uporabljuje se ovdje —
ondje kao sitnija gradja, ali u velikom iztiskuju ga iz tog obrta
druge vrsti drvlja, a to radi svoje lakoće a donekle i jeftinoće.
Da ga uzmognemo upotrebiti u kalavom i stolarskom obrtu
(dužica, bacvarska roba, boulle, weinscott itd.) treba da je najmanje
50—60 cm. debeo; nu i ta debljina je još uviek premalena,
jer je za proizvodnju netom navedenih obrta skopčana
sa tolikimi odpadci, da se ta proivvodnja jedva izplatiti može.
Prava vriednost hrastu poćimlje istom sa debljinom od 70—80
cm., ili sa dobom od 150 godina; do te dobe je hrast
skupocjena vrst drvlja u rubrici »izdataka«,
a istom od te dobe počima bivati skupocjena


u rubrici »dohodaka«.


* Sa osobitim obzirom na gospodarenje u državnim Šumama.