DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 Ovo
stanje nije se niti onda promienilo, kada se je ovomu
skromnomu zavodu u godini 1846. naslov akademije podielio.
Po imenu imao bi taj zavod ravnopravan biti sa rudarskom
akademijom, ali je u bitnosti ostao ono, što je i bio: skromna
škola, koja je mjesto da napreduje periodično nazadovala.


Predavanja je i od sada jedan jedini profesor sa dva pomoćnika
obavljao, bilo je i takovih perioda, kada su trogodišnji
tečaj na dvogodišnji reducirali, dapače se — žalostna je to
istina — još i to dogodilo, da je kroz cieli jedan polgođišnji
tečaj sve šumarske predmete jedan jedini zamjenik pristava predavao.


Ovo se je dogodilo u šesdesetim godinama, kada je ovaj
polstoljetni zavod u podpunom smislu rieči vegetirao. Ništa ne
bi moglo bolje karakterizirati ovdašnje stanje naše akademije,
kao ono izvješće, koje je u godini 1867. samo ravnateljstvo
akademije podneslo odgovornoj vladi, i to onom prilikom, kada
je bilo pozvano, da podnese shodan predlog o preustrojstvu
akademije. .


Ovo izvješće, kako to u Vadasevoj knjizi čitamo, izradile
su dvije odlične osobe rudarstva i šumarstva: naš pokojni Karlo
Wagner te i sada još živući Stjepan Forbakv, izvrstni savjetnik
rudarstva.


Ove dvije kompetentne osobe izjaviše se od rieči do rieči
ovako 0 našoj sažaljenja vriednoj akademiji: »Ako . . . njezin
naukovni sustav sa današnjim razvitim stanjem šumarske znanosti
i sa ustrojem drugih sličnih učilišta prispodobimo, sa žalošću
se moramo osvjedočiti, da je u znanstvenom pogledu iako
zaostala, da zahtjevima dobe ne odgovara, da jedva stoji Uci
niveau običnih šumarskih škola, u obće da nije sposobna za
oto, da onakove šumare uzgoja, od kojih bi država uredjenje
loših šumarskih prilika, te razvijanje istih sa uspjehom očekivati
mogla; a ipak ovo je jedino šumarsko učilište u magjarskoj
državi, dočim zemlje preko Lajte posjeduju jednu podpuno
ustrojenu akademiju (Mariabrunn) i četiri dobre šumarske škole
(Aussee, Weisswasser, Prag, Gradac).