DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 25 —


U načelu bilo je doduše izrečeno, da se medju slušatelje
i onakovi primati mogu, koji ne žele rudarstvo svršiti, ali da
nije bila glavna zadaća polagana u naobraženje ovih posljednjih,
jasno se uviditi može, osim inih već i iz te jedne karakteristične
činjenice, da se je profesorima još i u šestdesetim
godinama naslov rudarskog savjetnika podieljivao.


Šumarstvo dakle nisu još niti u toliko priznali za samostalnu
granu obćeg narodnog gospodarstva, da bi zastupnike
istog sa odgovarajućim imenom nazvali bili.


Bezuspjeha trudio se je prvi profesor, vrstni Hinko Wilkens
za samostalnost ovog mladog zavoda; njegovu vremenom
zaboravljenu uspomenu uzkrisila nam je u simpatičnom liku
knjiga Vadaseva; njegovo nastojanje bilo je bezuspješno, te je
ovaj vrli strukovnjak na skoro do toga uvjerenja došao, što je
i otvoreno očitovao, da se u Stavnici dobro, i struki odgovarajuće
šumarsko učilište ustrojiti ne da. Badava se je zauzeo za
mnienje Wilkensovo, poslije njegove smrti, njegov privremeni
nasliednik nadšumarnik Lang; odgovor na njegovo odriešito postupanje
bijaše taj, da kod popunjenja izpražnjenog Wilkensovog
mjesta ni njegovu preporuku u obzir uzeli nisu.


Ali još bolje nego li bezuspješna Wilkensova i Langova
nastojanja, karakterizira ondašnje stanje šumarstva jedno izvješće
Wilkensovog pravog nasljednika, rudarskog savjetnika
Friderika Feistmantla, u kojem se je glasoviti šumarski profesor
tobože za izpravak Wilkensovih i Langovih bludnja, načelno
izjavio, da ne može biti nikada svrha stavničkom šumarskom
učilištu šumarske gospodare uzgajati sa obćom šumarskom
naobrazbom, već se mora nastojati, da se interesom rudarstva
čim bolje udovolji.


Feistmantla su njegovi sudrugovi i nasliednici bez iznimke
za izvrstnog strukovnjaka, i za stup šumarstva držali; nemože
se dakle ni misliti o njem, da bi ovo sažaljenja vriedno očitovanje,
od njega poticalo, kada se ne bi u tom očitovanju obće
shvaćanje tadanje doba očitovalo; te ako ga nije i proti
njegovoj volji tadanji položaj na ovakovo omalovaženje šumarstva
prisilio.