DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 24: —


stavničke akademije tako, kako je to ovdje na temelju vjerodostojnih
podataka, napisana, takodjer i naša viša strukovna
nauka u cielom svojem razvitku razjašnjena.


Ja ću od moje strane pokušati samo sa nekoliko rieci događanje
stanje, te razvitak naše nastave ocrtati.


Prva ovakova karakteristična crta, koja u prošlosti naše
nastave pozornost na se obraća, jeste ona osobita činjenica, da
naše stavniČko učilište niesu obći državni interesi, već napose
specijalni interesi, t. j . interesi rudarstva stvorili. Početkom
ovog stoljeća, kada je na stavničkoj akademiji šumarska obuka
započela, nije se potreba udomaćenja šumarske kulture — kako
sam to sa drugom prilikom već izkazao, te kako to sada i
»Magjarski šumarski arkiv« svjedoči — još po cieloj zemlji
osjećala; ali dakako počelo se osjećati u onoj okolici, gdje su
u ono vrieme kameralne šume izključivo u svrbe rudarstva,
te za talionice određjene bile.


Na žalost, već se je u prošlom stoljeću u ovima šumama
opažalo, da kao što se usljed redovite uporabe šuma, sječine
od rudokopja godimice sve više i više odaljuju, da su se u
onom istom razmjeru i troškovi za rudarstvo potrebitog ogrievnog
i gradjevnog drva povećavali.


Ovo iskustvo s jedne, a s druge strane ono mudro nastojanje,
da se sa štedljivim gospodarenjem, sa marljivim uzgajanjem
izrabljenih šuma, za svrbe rudarstva i nadalje čim jeftinije
drvo osigura, smatrali su mjerodavni krugovi rudarstva
svojom dužnošću, da na stavničkoj akademiji i za predavanje
šumarske obuke jednu učiteljsku stolicu ustroje.


Na taj način postala je štavnička šumarska akademija a
taj način postanka udario je i na budući razvitak svoj neizbrisivi
biljeg.


Ovo novo oživotvoreno učilište, koje je iz početka značaj
jednostavne šumarske škole imalo, jedva je bilo drugo, nego li
nuzgredna učiteljska stolica rudarske akademije, kojoj glavni
zavod nije više važnosti pripisivao, nego li mi danas predmetima
poljodjelstva, ribarstva i lovstva.