DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 —


sakupila, zahtieva od nas mnogo više, nego li da bi kod naših
razprava izključivo ono držali važnim, što se nama ovaj čas
kod obstojedih okolnosti brzo i lako izvedivim čini.


Sadanju millenijsku svečanost magjarskog naroda, slavn.
skupštino, moraju svi faktori mjerodavnih magjarskih družtva
upotrebiti za oto, da račun polagajud sa svojim položajem, deduciraju
iz prošlosti svoje pouku, te sa sigurnim okom gledajuć
u budućnost, sa mirnim prosudjivanjem za duga vremena označe
one ciljeve, za kojima težiti moraju.


Postavimo se daklem i mi na ovo više stanovište. Pogledajmo
magjarsku višu strukovnu šumarsku nauku u njezinoj
cielini, izpitajmo temeljito stanje iste, ne samo sa gledišta sadašnjosti,
nego i sa gledišta dalnje budućnosti; te ako bi postojeći
odnošaji na vidik iznieli da ono, što na ovom polju za
dobro i probitačno držimo, samo sa težkom borbom postignuti
možemo, tada ostavimo sve nuzgredne interese na stranu, te
podjimo ravnim putem tomu cilju.


Ja se na svaki način na ovo stanovište postavljam u ovom
mojem predavanju, te već unapred izjaviti mogu, da današnje
stanje naše strukovne nauke u obće dovoljnim ne držim, uslied
česa ću takove radikalne reforme predložiti, koje će kod izvadjanja
valjda potežkočami skopčane biti, ali koje su nam za
razvitak šumarstva neobhodno nuždne; a ja to činim za
to, jer sam osvjedočen, da nam to u ovaj čas upravo naša moralna
dužnost nalaže.


Da se kod izticinja mojih nazora i predioga uzmogu sa
shodnimi sredstvi poslužiti, moram u prvom redu u kratko prošlost
naše strukovne nauke ocrtati. Neću ipak, da se u ovom
pravcu u potankosti upušćam, jerbo me od ove zadaće podpuno
riešava ono važno djelo, koje je moj štovani prijatelj E. Vadas,
0 povjesti stavničke akademije u javnost izneo.


Djelo Vadasevo bavi se doduše samo sa stavničkom aka


demijom, ali zato se ipak svijuh naših strukovnih nauka dotiče.


Onima, koji se o prošlosti naše strukovne nauke potanje upo


znati žele, preporučujem ovo izvrstno djelo, jerbo je u povjesti