DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 20 —
Toč. h) odredjivati, kakovi se prinosi imadu^pobi


rati u ime statute vine, kao i prema potrebi u


ime skupnih užitaka u naravi, pripada


jućih pojedinim ovlaštenikom.


Kako iz prednavedenog vidimo, glavni i tekući upravni


poslovi pridržani su glavnoj skupštini tako, da zastupstva zem.


zajednice nije u zakonu označen djelokrug.


Jedino § 26. z. o. z. z. glasi: »Unutar granica ovoga zakona
i pravovaljano sastavljenih pravilnika, upravljaju
i razpolažu zajednice pod nadzorom oblasti, u ovom
zakonu naznačenih, samostalno svojom imovinom.


Jasno je dakle, da će se djelokrug zastupstva urediti
pravilnikom.


Stoga bi trebalo kod sastavka istoga obazrieti se na § 31.
toč. c), d), e), h) i taj posao predati zastupstvu, kojemu prema
svojoj naravi taj posao i pripada.


Uzmemo li još u obzir § 25. z. o. z. z., koji odredjuje
glede uredjenja šum. gospodarstva, to onda nigdje ne nalazimo,
da bi djelokrug zastupstva označen bio.


Nadajmo se dakle, da će provedbena naredba visoke vlade
prazninu i manjkavost zakona popuniti onako, kako će odnošajima
najbolje odgovarati.


Dotle moramo čekati i prema dosadanjem običaju postupati.


B) Izbor zastupstva.


U smislu § 31. toč. b) bira glavna skupština svih suovlaštenika
zastupstvo zem. zajednica. Kako se kod izbora glasuje,
odredjuje § 32. z. o. z. z. U stupcu II. istog §-a kaže se:
»Pobliže ustanove o tom i o načinu glasovanja ustanovljuje
zajednica u svojem pravilniku«, evo i tu odlučuje pravilnik,
koga još ne imamo.


Nu veleslavna kr. županijska oblast u Varaždinu svojim
odpisom od 23. studena 1894. br. 10.788. odredila je za cielu
županiju varaždinsku, da sezastupstva izaberu.