DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 Nu
samo točnom evidencijom i strogim utjerivanjem umanjiti
(5e se broj šteta; dočim će se s druge strane osigurati
zem. zajednici nuzgredni prihod od utjeranih šum. štet&..


g) Uručbeni zapisnik za poslove zem. zajednica treba
takodjer osnovati i razlučeno voditi od zapisnika upravne obćine.


Od velike je važnosti posebni uručbeni zapisnik, jer de se
time razlučiti spisi, koji se odnose lih na zemljištne zajednice,
a biti de i kontrola lakša.


b) Zapisnik o sjednicama skupštine ovlaštenika
i sjednicama zastupstva zem. zajednica treba takodjer
osnovati i posebice voditi, u tvrdo uvezanoj knjizi. Ovo se osniva
na § 38. z. z. z. Pošto svi zaključci odviše od potvrde nadležne
kr. kot. oblasti, to de se svi zaključci šiljati u prepisu oblasti,
u formi izvadka, — kakovo je riešenje na zaključak stiglo, ima
se u sjedničkom zapisniku zabilježiti.


Tako demo uvjek imati pri ruci zaključke i dotičnu riešitbu
kr. kot. oblasti.


U prednavedenih točkah razloženo je, koje sve knjige, dnevnike
i zapisnike predbježno osnovati imamo kod prvoga uredjenja,
da tako od nove godine 1897. odpočmemo rad na korist
zemljištnih zajednica.


III. Zastupstvo-zemljistnih zajednica.
A) Djelokrug.


Sve poslov e s upravom imovine zemljištne zajednice, u
koliko nisu glavnoj skupštini svih ovlašteni ka pridržani,
vodi zastupstvo, kojemu stoji na čelu glavar. Ovo odredjuje
§ 29. z. o. z. z.


Nu odmah zatim glasi § 31.: Glavnoj skupštini ovih ovlaštenika
mora biti pridržano pravo:


Toč. c) obavljati reviziju računa.


» d) sastavljati proračune.


» e) odlučivati glede uzimanja ili podjeljivanje zaj


mova.