DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 17 —


Naše upravne obćine imaju da rukovode razne poslove;
a sada im je zakonom predana u ruke administracija i blagajničko
rukovanje zemljištnih zajednica.


Jedan od glavnih faktora kod prvog uredjenja i dalnjeg
provadjanja gospodar, osnova i administrativnih poslova, jest e
obćinsko poglavarstvo, u čijem području se zemljištne
zajednice nalaze.


Da vidimo!


II. Prvo uredjeiije.
Na temelju § 44. dužne su upravne obćine, na poziv
upravne oblasti, zastupstvu zem. zajednica, kojim nedotječu
sredstva za samostalno blagajničko rukovanje,
biti na ruku po SVOJiil organih; naročito da vode račune, primaju
i izdaju gotovinu, kao i da sastavljaju zapisnike i podneske
u upravnih i blagajničkih poslovih zajednice.


Poslovanje to ima se voditi razlučeno od posalah upravne
obćine.
Gornja tvrdnja jeste, dakle osnovana, t. j . obćin. poglavarstvo
rukovodi sve! Da vidimo dakle to poslovanje:


a) Najglavniji i prvi posao jeste osnovanje
temeljnih knjiga suovlašteni k a. Istina bog, da su temeljne
knjige i prije postojale, ali usljed provedenih dioba, razvrgnuća
gradj. zajednica, nasljedstva, kupovine itd. nastala je
velika promjena u pravu suvlastnosti na zajedničku imovinu.


Ovo je važan posao, pak treba da se savjestno i provede.
Iz temeljnih knjiga vidimo pravu sliku zajednice, sa pravnoga
gledišta; vidimo, tko je vlastan koristi crpiti, i terete nositi,
prema razmjeru selištne pripadnosti!


Na temelju temeljnih knjiga sazivlje se glavna skupština
suovlaštenih, izabire se zastupstvo zemlj. zajednica, propisuje
se porez, namet itd.


Pak kao što je gradjanska gruntovnica ogledalo vlastnosti
i tereta; treba da je i temeljna knjiga savjestno sastavljena; u
kojoj će se zrcaliti pravo suvlastnosti za mnogo i mnogo decenijah.


2