DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


nas, ili naše potomke takova eventualna potreb azateče praznoruke
t. j . bez one vrsti drvlja, koja se bude tražila.
Prema tomu bio bi konačni rezultat ovog razmatranja
slieđeći:


1. više spomenuti paragraf ugovora jeste u svima onima
zabranama, odnosno sječinama suvišan, gdje biela mladikovina
nije starija od hrastovog naraštaja i gdje joj smjesa ne prekoračuje
50"|o;
2. ta smjesa ne 6e sve do 20 godine ugrožavati hrastovinu,
predpostaviv, da će se u 20 godini izvesti prva prorieda;
3. uzgajanje čistoga hrastika preporučuje se istom počam
od 60—80 godine, jer istom u toj dobi počima hrast dobivati
svoju vriednost, dočim mu je izpod te starosti vriednost bila ili
jednaka, ili većim dielom puno manja od vriednosti biele šume.
Iz svega sliedi, da ćemo mi sa hrastovom šumom morati
uprav onako gospodariti, kakovu smo ju prvo 50—60 godina
gotovu od prirode pomisli: biti će naime čistih hrastića, biti
će ih pomješanih u ovakovoj i onakovoj smjesi, kako to bude
stojbina i priroda, a ne mi nalagali.


Zemljištne zajednice.


Piše CraŠO Vac, krapinski šumar.


Naše dosadanje gospodarstvo i uprava u šumah bivšeg
provincijala, osnivala se je na poznatoj normativnoj naredbi od
godine 1871. — Četvrt stoljeća bila nam je ona podlogomoslonom u provadjanju šumarskog rada; a od sada će ju samo
povjest šumarstva spominjati!


Hvala Bogu, da je ipak nakon 25 godinah bezkriepostnom
postala.
U pogledu samoga gospodarstva sa dobrom zemljištnih zajednica
stvoreno je više zakona, te je time otvoren kod nas