DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


1. biela suma kadra znatno podići šumsku rentu, odnosno
kadi´a nam je u prve dvije najmršavije periode dati drvnu gromadu,
koju nam hrast nikada dati ne može;
2. jer hrastovina pomješana sa bielom šumom pokazuje
veći prirast, zato, jer je u borbi sa bielom šumom hrast jači,
nego li u borbi sa rodjenim bratom; i što biela šuma ^upliva
na takav način na stojbinu, koji ide upravo u prilog hrastu.
U tom pogledu sporedio bih ja mješovitu šumu sa racijonalnim
poljskim gospodarstvom, koje za pojedine vrsti tla ustanovljuje
obhodnju sa mienjanjem godišnjih plodina (Frucht\vechselwirtschaft)
na taj način, da ovogodišnja plodina pripravi tlo za
dogodišnju. Tako je na pr. na jednom hrvatskom imanju uvedena
sliedeća 10 godišnja obhodnja: 1. kukuruz, 2. zelena grahorica,
3. napolica, 4. raž ili jeČam sa djetelinom za 5., 6. i
7. godinu, 8. repica, 9. raž, 10. grahorica za sjeme. U toj 10
god. obhodnji rabimo dakle 3 godine za djeteljinu, 3 godine
za raž, ječam ili napolicu, 2 godine za grahoricu, 1 za kukuruz
i jednu za repicu. Prenesemo li smisao toga gospodarskoga
načela na šumarstvo, onda bi taj od prilike glasio: na
ovoj stojbini preporučuje se 100 godišnja obhodnja a uz smjesu
od 30° 0 hrastovine, 30°|o jasenovine, 20° o briestovine, lO^jo grabovine
i lO^jo topolovine i jošavine. Dakako, da će se postotci
mješovitosti mienjati prema stojbini; mi za naše posavske hrastike
izabrali bi razmjer od TO",,, hrastovine, 20°´o jasenovine i
iCjo ine biele šume.
3. čini se, da je i kvaliteta hrastovog drveta u mješovitim
sastojinama bolja, nego li u čistoj hrastovim;
4. imaju mješovite šume obzirom na neke elementarne
nepogode veću sigurnost; a napokon
5. pošto šumarstvo ne računa samo sa sadašnjošću, nego
isto toliko i sa budućnošću, te pošto nijeizključeno, da će biela
šuma posije 20 — 30—60 godina doći do neke uporabivosti, o
kojoj mi sada ni ne sanjamo, — kao što ni prvo 20 godina
niesmo mislili, da ćemo za kratko vrieme dobiti za pojedine
hrastove do 300 for. — to svakako ne bi bilo uputno, da