DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 —


diui tako sitni, krivo je s jedne strane to, što sastojina nije
prvo 16 godina proriedjena, a s druge strane opet velika žilavost
hrasta, odnosna borba medju jednako jakima, koju su
upornu borbu vodili tako dugo kao na svoju, tako i na šumovlastnikovu
štetu.


U nešto nižim dielovima nalazimo uz hrastiće još i topolu
jošića i jasenića; tu nam se ukazuje posve nova slika: sastojina
je riedja ali krupnija, a posušeni panjići jasenovi pružaju
nam dokaz, da niesu u borbi onako žila^^i kao hrastići i da
su morali prvo — kašnje popustiti i uginuti, i to na korist
preostavših.


Na prelazu izmedju tih dvijuh slika nalazimo još i treću
karakterističnu, koja je kao i one prve dvije više manje ovisna
od stojbine; a to je ondje, gdje suho tlo prelazi u vlažnije, ili
obratno. I tu nalazimo u gustoj hrpi 7—8 hrastića, a medju
njima jedan jasenić, jošić ili topolić, — a to jedno jedino bielo
drvo promienilo je cielu situaciju koja se kud i kamo razlikuje
od one u prvoj slici. Umjesto deset ljuto borećih se stabalaca,
posve zaostalih dimenzija, imamo mi ovdje jedan jasenić
od 20—25 cm. debljinu i 8—10 met. čiste duljine do
prve grane; sa svake strane imamo nadalje po jedan jače razvijen
hrastić, koji je doduše još nadvišen od jasena, ali se je
već počeo uspješno protiskavati kroz jasenovu krošnju; a napokon
imamo 5 — 6 hrastića, koji doduše još vegetiraju, ali su
već podlegli u borbi sa svoja dva jača takmaca. Proriede će
ovdje uzeti kao jasena tako i one zakržljale hrastiće, a ostaviti
jedino ona dva snažna. Prva slika nam je dala 25 novčića, od
ove potonje grupe usuprot dobiti ćemo od jasena, koga možemo
kao kolarsku gradju unovčiti sa najmanje od 5—16 = 0.10
ms a 5 for. =^50 nv., ostatak od opet 0.10 m´ goriva trer´e vrsti
a 58 novčića = 6 nvč., za šest hrastića svakoga pol- novčića,
to bi onda ukupno bilo 69 novčića. Dakle ona potonja grupa
pružala bi nam za ISO^^n veća dobit od one prve! Ta dobit
potiče većim dielom od jasena samog. Da nam se ne prigovori,
da ova dobit u »malom ne stoji u istom razmjeru sa