DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

-u


šija, koje se već unovčiti mogu t. j. hrastovoj mladikovini
jeste upravo biela šuma, l?;oja nam
prvu dobit nosi; ona biela šuma, koju smo
nastojali iz našega gospodarstva iztriebiti,
odnosno izklj učiti kao malovriednu vrst
drvlja . U strahu, da će nam ona uništiti hrastik, navjestili
smo joj rat, a kad tamo a ona nam podaje za punih 20 godina
prije dobit, koju bi u čistom hrastiku tek 20 godina
kašnje postigli. A to za šumsko gospodarstvo, koje je
upućeno lih na šumarenje sa sporo dozrievajućom hrastovinom,
koje je nadalje obvezano podmirivati potrebštine svoga pučanstva
na gorivu i sitnoj gradji, ~ puno vriedi. Tu ćemo tvrdnju
podkriepiti sliedećim primjerom. Imamo naime rezultat proriede
jednoga distrikta od lOO rali sreza Cardačinske grede;
sastojina je 37 godina stara, a razmjer smjese joj je prema
pronalazku ustanovljenom prigodom revizije godine 1882 sliedeći:
0´7 hrastovine, 0´3 biele šume. Prorieda je obavljena
1894, dakle 12 godina nakon revizije, te mislim, da se taj
razmjer smjese za to kratko vrieme nije mogao bitno promieniti.
Da bude slika sastojine podpunija, iztaknuti ću, da na
višim mjestima hrastić dolazi u družtvu sa briestom, ali ima
i takovih mjesta, gdje je posve čist i to mjestimice tako gust,
da ih na jednom kvadratnom hvatu po 10 imade. Svih deset
su jednake visine (10—12 metara) i jednake debljine (.5—7
cm), da skrajnjeg vrha su bez grančice, čisti doduše ali bez
čvrstog habitusa, tako da su im se počam od šestog metra
visine vršike izmedju sebe izpreplele, pa kada odozdol gledješ
gore, jedva možeš razpoznati, kojemu stablu pripada odnosna
vršika. Polovica tih hrastića mora se izvaditi, a što dobijemo
od njih koju drvnu gromadnu, koji novac? Pet hrastića po
10 m. duljine i 7 cm. debljine daje nam jedva 0.10 m* goriva
treće vrsti po 50 nvč. = 5 nvč., dakle suhi hrastić po
jedan novčić; uzmimo, da bi nam pošlo za rukom dva prodati
za letve š, 11 nvč. to bi onda dobili za svih pet hrastića 25
novč. ili pet novčića od komada. Da su ti hrastići u 37 go