DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


djivanja, naime putem prieborne sječe, kojim su načinom odgojeni
najljepši sadanji 30—60 godišnji mladici i koji način
stoji u diametralnoj oprieci sa sadanjim ogojem inauguranim
sa višespomenutim paragrafom, slobodan sam iztaknuti, da taj
paragraf nije kadar nadomjestiti onoga čišćenja, koje je u početku
ove razprave spomenuto, nije ga s toga kadar
nadomjestiti, jer se uporabljuje prerano.
Čišćenjem (Auslauterung) može se u obće istom onda započeti,
kada imademo jur gotovu sklopljenu mladu sastoj
i n u pred sobom, kada nam je cio njezin karakter, obzirom
na smjesu, na stojbinske a donekle i mjestne — prodajne
odnošaje jasan; a ne već u prvoj (3—6 godišnjoj
mladosti, kada sjeČina još pod puno ni
pošumljena nije: gdje se nepoželjna vrst drvlja
prije odstranjuje, nego li je ona, koju
odgojiti želimo izniknula.


Efekt, postignut tim paragrafom, nije nikako istovjetan
sa pojmom, koji je skopčan sa izrazom „čišćenje" u šumogojstvenom
smislu, pa zato je po našemu mnienju ne samo iluzoran,
nego obzirom na prirast i novčanu dobit dojduće sastojine
upravo štetan. Da je to sredstvo iluzorno već smo dokazali,
jer niti je kadro podići lirastovinu u prirastu, niti je kadro
nepoželjenu bielu šumu za uviek iztriebiti; a da je i štetno, to će
moratisvatko priznati, tko promotri sječine od g. 1890 —1892,
podpuno obraštene, sa 1—4 metra, visokom mladikovinom, i
sječine od god. 1893—4 o kojima tek može reći, da su pošumljena
površina. Ta razlika će trajati po mojem mnienju sve
dotle, doklegod te sastojine, —od kojih, ćemo ovu prvu (1890
do 1892) nazvati A, a onu drugu (1893—4) B. - ne dorastu
do prve proriede. Da će prva sastojina A. barem za 5—6 godina
prvo dozoriti za proriedu o tom ne može biti dvojbe, ako
se uzme u obzir, da se iz hrastovih mladikovina prvom i drugom
proriedom vadi većim dielom samo brže rastuća biela
šuma, koja je jedina u 20 godini dorasla do takovih dim.en