DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 9 —


sporediti ćemo nekoliko zadnjih sječina državnog sreza Opeke.:
U tom srezu stavljen je godine 1888 jedan sjekored od circa
400 rali u predzabranu; sjekored je razdieljen u pet sječina
od kojih je prva 1890 a zadnja 1894 godine posječena. Iza
sječiue od god. 1894 ostao je još jedan komad od circa 20
rali, preko godišnjeg etata, te je tek god. 1895 došao pod
sječu; to iztičem za to, jer pišući ovu razpravu, stojimo mi
na stanovištu god. 1894 t. j . kada je onaj ostatak od 20 rali
još neposječen bio. Mi imamo dakle pred sobom sječinu od
god. 1890, 1991 i 1892 na koje se više spominjani paragraf
kupopradajnog ugovora nije uporabio ; zatim imamo sječinu
od 1893 i 1894 na kojima je rečeni paragraf uporabljen;
i napokon onaj ostatak stare šume. Kako je rečeno cio taj
sjekored bio je iste godine t. j . 1888 pi´edzabranjen; nu kada
pogledamo s jedne strane prve tri sječine (1890—1892), s druge
strane sječine 1893—1894, ta,da kao da ne vjerujemo, da bi
to mogla biti jedna te ista predzabrana, predzabrana sa jednako
starim podmladkom. Dok je naime mladikovina u prve
tri sječine 1—4 metra visoka, dotle je sječina 1893—1894
tako zvana tabula rasa t. j . travurina, a u travurini nizak,
jedva vidljiv hrastik; izsječena pako biela mladikovina leži po
cieloj površini. U preostavšoj staroj sastojini jeste stanje podmladka
skoro isto, kao u prve tri sječine, samo što biela šuma
8 pomanjkanja svjetla nije onako visoka i onako gusta, usuprot
je hrastov podmladak mjestimice nešto gušći, nego onaj
u prvim trima sječinama.


Nastaje sada od sama sebe pitanje: Hoćemo li odgajati
hrastovinu načinom, kakav je u sječinama 1890—1892, ili
onim, kako ga nalazimo u sječinama 1893—4 t. j . uz uporabu
spomenutoga paragrafa? Je li probitačnije imati 2—3
metra visoku mladikovinu u smjesi od 60% hrastića i 50°,o ine
biele šume. ili čist hrastov podmladak, koji se još travurini
oteo nije? Obzirom na jur iztaknutu okolnost, da će se u sječini,
očišćenoj od biele mladikovine ista nakon 3—4 godine
naknadno opet uvriežiti; obzirom nadalje na onaj način pomla