DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8 —


ni deseti dio tih organa, usljed česa suvišna voda i vlaga, ´
umjesto da putem žilja i lišća upijena i izhlaj)]jena bude,
ovlazi tlo sad više, sad manje; potraje li ta transpiratorna stanka
dulje vremena tada se suvišna voda digne i nad isto tlo. Sada
nije nikakovo čudo, ako priroda, da izravna poremećeno ravnovesje
obzirom na suvišnu vlagu, sama posije na takovim
mjestima johu, jasen, vrbu itd. jedno radi toga, da rečene
vrsti drvlja, usljed bržeg svojeg rasta i poznate velike potrebe
na vlazi, istu što većma iz tla izcrpe, a drugo — kao što već
spomenusmo — radi toga, jer produktivna snaga tla ne može


mirovati.


To su dakle momenti, koji nas zateku i s kojima moramo
računati u onom času, kada smo meter-sastojinu posjekli
a podmladak samomu sebi prepustili. Kao što smo gore iztaknuli,
ti su momenti više nepovoljni, nego povoljni hrastovom
podraladku. stoga će biti naša zadaća, da proučiv prirodne
zakone i mjestne odnošaje, uznastojimo istima se prilagoditi,
a ne nasuprot im raditi. Obzirom na uzgoj šuma držim ja
prirodu nad ljudsku znanost i umjeće, kao i to, da je svaka
ljudska pripomoć u tom pogledu toli neznatna i nemoćna, da
nije kadra na dulje vremena odvrnuti prirodnog djelovanja sa
njegovog propisanog pravca. Promatrajući vlažno i mokro tlo
obrašteno gustom, mladom jasenovinom, ne smijemo planuti
i misliti, da nam priroda križa naše namjere, nego moramo
upoznati njenu mudrost, da je postavila transpiratore: jasene
i jošiće za to, da uz njih uzmogne i hrastić životariti, t. j . da
mu oni pripravljaju uslove obstanku; posjecimo sve te jaseniće
i jošiće, pa će sigurno ne stati i hrastića. O tom se možemo
osvjedočiti u svakom gjolu: jasen ide naprvo t. j . prema dubljini
vode, dočim hrast ostaje 2 — 3 koraka unatrag. U tom
slučaju nije dakle jasenić, tuđi kao tamanitelj hrastića,
nego kao pionir, koji mu jjfipravlja tlo.


Mislio sam, da su iztaknute činjenice dosta važne i da


sam ih morao spomenuti, makar da sam se usljed toga od


samog predmeta ponešto udaljio. Da uhvatimo prvašnju nit,