DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 556 —


Skroman upit?


Naputkom C) zakona ob imovnih obćinah ođ g. 1881., §. 2 \ , ustanovljen
je dielokrug i dužnosti upravitelja gospodarstvenoga ureda u obće.
Na tomu temelju odmjeren je i putni paušal nadšumarom imovnih
obćinah kao upraviteljah gospodarstvenih uredah.


Temeljem odmjeri putnog paušala svakako su služila redovita predvidiva
službena putovanja, u samom predspomenutom §, 20. sadržana
jer se putni paušal za nepredvidiva putovanja ne može u obće, a napose
načelno ne, osnivati.


Iza osnovanoga tako putnog paušala, nastaje tekom vremena još i
prije nepredvidiva službena putovanja, kao što su primjerice u poslovanju
oko uredjenja potokah, oko uredjivanja savskih nasipah i tomu sličnom.


Ako su takova putovanja izvan obsega službenog, t. j . izvan obsega
imovne obćine, to se ista nadoknadjuju u smislu visokovladne naredbe
odjela za unutarnje poslove od 28. srpnja 1885. broj 28.983.


Stavlja se zato skroman upit, da li nadšumarom za slična putovanja
pripada posebna odšteta, ako su takova putovanja obavljena u obsegu
imovne obćine?


Ako nepripadaju. Zašto ne? A ako pripadaju, to u kojoj izmjeri?


Za priugotavljanje izložakah u svrhu milenijske izložbe u Budimpešti,
ove godine obdržavane, ođredjena je odšteta za nuždna putovanja
visokovladnom naredbom odjela za unutarnje poslove od 5 svibnja 1895.
broj 22.251, a ta su putovanja obavita u obsegu imovne obćine po samih
šumar, činovnicih. Da li takova odšteta pripada i za poslovanje oko
uredjenja potokah i nasipah, obavito u obsega same imovne obćine, ili
da li nuždna u tu svrhu putovanja terete paušal šumar, činovnikah,
koji paušal je osnovan prije više godinah, nego li su ta nuždna putovanja
za uredjenje potokah i nasipah nastala? Ako pripadaju, to na kojem
temelju pripadaju i u kojoj izmjeri? Ako nepripadaju, zašto ne?


Ako pako takova putovanja terete putni paušal, to na kojem temelju?


Visokovladna naredba odjela za unutarnje poslove od 23, srpnja
1896 broj 24461., ustanovljuje putne odštete za vanredna službovanja.
Da li se ista visokovladna naredba proteže i na službena putovanja u
u poslovanju uredjenja potokah i nasipah obavita iza dobe one, kada je
šumar, činovnikom putni paušal osnovan ?


Da li uredjenje potokah i nasipah u obće spada u redoviti djelokrug
šumar, činovnikah imovnih obćinah, i u kojem obsegu ?
Za dobrostivi odgovor umoljava se.


U Petrinji, dne 21. listopada 1896.