DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 546 —


Jako b Sorge r drvotržac i veleposjednik, utemeljiteljni član hrv.slavonskog
šum. družtva umro je naglom smrću na 30 listopada u Osieku.
Bio je jedan od najstarijih i najvještijih industrijalaca sa hrastovinom.
Pokoj mu vječni.


Proslava dvadeset i petgodišnjice službovanja. Na 11. listopada
proslavio je kr. županjski nadzornik u Požegi Josip Smidinger svoju
dvadeset i petogodišnjicu službovanja.


Prvo 25 godina stupio je u zemaljsku službu kao županijski nadšumar
u Varaždinu, odkle je premješten u Osiek, a iz Osieka u Požegu,
gdje je prigodom organizacije šumarske službe imenovan županijskim
nadzornikom. Svečanost proplavljena je u tihom prijateljskom krugu,
kojom su prilikom kr. kot. šumari županije požeške svečaru srebrni pehar
na uspomenu predali. — Sve to vadimo iz bečkog »Oester, Porst-und
Jagdzeitung«, te sa sažaljivaujem opažamo, da se od svikolikih učestuika
nijedan nije sjetio, da o tom i »Šum. list« obavijesti. Žalibože, kod nas
još uvijek vriedi, da je tudje ljepše, nego domaće. Pa onda se još traži
od urednika »Šum. lista« da mu list bude što zanimiviji i raziioličuiji!


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Eduard doležal: Die Anwendung der Photographie in der praktischen
Messkunst 4 Mk.
Darstelung der forstlichen Vorhaltnisse Livlands im Jahre 1896.
2 Mark.
Dr. Martin: Die Folgerungen der Bodenreinertragstheorie fiir die
Erziehung und die Umtriebszeit der wichtigsten deutschen Holzarten.


3.
Band. 6 Mk.
Schem^tismus der Herrschaften, Giiter und Zuckerfabriken ia Mahren
und Schlesien. 4 Mk.
Karte des nordlichen Bohmerwaldes, Herausgegeben vom k. u k
militargeograffschen Institut in Wien. 3. Mk.
Wissenschaftliche Mitheilungen aus Bosnieu und der Hercegovina.
Red. von Mor. Hoernes. 4 Bande.
Beitrage zur Biologie der Pflanzen. von Dr. P. Cohn.
Das Rothholz der Pichte, Von Dr. A. Cieslar.
Uiber das specifische Gewicht des welkea Buchenlaubes (Laubstreu).
Von A Hadek.
Jagd-A-B-C fiir alle die Jager werden wollen. Von E. v. Dombrovski.