DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 545 na
suhobrčnost i na tjeranje mladica na stablima, koja iz
sklopa na svjetlo predju. Dr. Haug misli, da je u tom pogledu
još uvijek pravovaljana teorija Dr. G. Jiigera, takodjer osnovana
u duhu Darvinove nauke, i po kojoj se teoriji debljina
godova ima svadjati na upliv svjetla i tlaka usljed vjetra, a
ne u smislu Metzgerove teorije, da naime stablo postane opornije
proti sili vihra. U obde misli Dr. Haug, da se Darvinova
nauka o baštinjenju pojedinih svojstava ne može uporabiti na
bilinstvo u onom pogledu, kako to Dr. Metzger u gornjoj razpravi
razvija. . Uredn.


LIST^K:.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati nadšumara-upravitelja križevačke imovne obćine Bogoslov
a Hajek a šumarnikom sa sustavnimi berivi. — Ban kraljevina
Hrvatske Slavonje i Dalmacije obnašao je imenovati abiturienta šumarstva
Gjur u Telar a šum. vježbenikom kod II- banske imovne obćine
sa sustavnimi berivi.


Odlikovanje. Prigodom pođieljivanja nagrada i odlikovanja za
predmete izložene na izložbi dobili su počastne diplome: Brodska
imovna obćina; hrvatsko.slavonsko šumarsko društvo; braća Guttmann
u Belišću, tvornica tanina u Žnpanji; Vlekoslav pl. Tukorj u Daruvaru.
Zlatnu državnu kolajnu dobilo je: hrvatsko družtvo za gojenje
lova i ribarstva.


Umrli. Na 6. studenoga t. g. preminuo je u Zagrebu naglom smrću
umirovjeni kr. državni šumarnik Ant e Soreti ć u 67. godini svoga života.
S njime je i opet nestalo jednoga od naših najpoznatijih šumarskih
ličnosti. Ako se i nije u svojoj struci javno isticao, ipak je bio radi
svoga lojalnoga značaja i kod mladjih i kod starijih šumara veoma obljubljen,
a to u današnjem vieku borbe i otimanja puno vriedi. »Šumarski
list« se je pokojniku davno već odužio donesavši u jednomu prijašnjih
tečajeva njegovu sliku, a mi mu kličemo: Slava ti čestiti pokojnice! —