DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 57     <-- 57 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Kako upliva vrst drva, vrst uzgoja i obhodnja na rentabilitet šumskih


glavnica. Napisao J. Partaš 465—473
Seoba ptica. Piše J. E— 473_476
Napredak šumarstva u Srbiji. Piše Ličanin 476—479
Gvđišnje izvješće o stanju sumsko-upramie grane u području modruško


riečke županije u g. 1895 479 — 489
Izbor uzgojnog oblika u visokoj šumi. (Svršetak). Preveo S. pl. Hankonj 490—496
Listak. Osobn e viesti : Odlikovanje. — Promaknude kod državne


šumske uprave. — Umrli 496—497
Družtven e viesti : Zapisnik sjednice upravljajućega odbora
hrvatsko-slavonakoga šumarskoga družtva 497 — 500
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Nove knjige. — Lovačka
ociena novog Weberovog samokresa 500—502
Sa drvarskog tržišta: Uvoz i izvoz hrastovih dužica —
Uspjeh dražbe. — Šumske prodaje 502 — 504
Različit e viesti : Glavna skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga
družtva. — Jedan primjer iz šumarske situacije u Srbiji 504 — 508


Sitnice : Da li je brezovina sposobna za celulozu? — Potrošak
drva u Englezkoj. — Škodljivost bukvice. — Kada dozieva
brezovo sjemo ? — Pokušaji sa hranom od kića. — Uzgojne
radnje kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Urod
žira u državnim šumama brodskim i gradiškim. — Urod šišarice.
— K poviesti proriedjivanja 508—514


Natječaji: 514—516
Popis knjiga iz ostavine kr. kot. šumara Antun a
Šeringera 516—518
Dopisnica p reds jedničt va 518