DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 518 —


Sađanja


Nabavna vriednost i


Naziv knjige, pisac, mjesto i godina tiska: ciena prodajna


for. ciena


for.


36.
«Bodenkunde und Klima lehre» von Dr. Carl Grebe
3 Auflage, Wien 1872 , 2-70 180
37.
«Fizika», Schoedler. Ljubljana 1869. . , . . . 50
38.
«Die Scbule đer Cliemie», von Cr. Julius Adolpf
Stockhard, 9 Auflage, Braunsehveig 1857. .. . 300 O´SO
39.
«Fostwirtšcliaftlihes Blatt», Agram 1877.1878 i 1875.
(3 svezka). . . , 3-00 2-40
40.
«Šumarski list», Zagreb 1881. i 1882, (2 svezka) 1-60
41.
«Schematismus iiber das active Personal im Furstlich
Thurn und Taxischen Dienste» 020
42.
«Die Vorbereitung der Eleven fiir den Staatsforstdienst
», Wien 1878 0-25
43.
«Pončnik za čuvare šuma i šumarsko pomoćno osoblje
od Franje Čordašića. Zagreb 1872 r3 0 0´40
44.
«Das Forstwesen auf der Wiener Weltausstellung»
1878.», Wien 1874. . . 7-00 l´OO
45.
Schmidt «Jenseits des Meeres», Stuttgart 1861. . . 0.50
46.
«Kres» leposloven in znanstven list od Dr. Jakoba
Sketa, Celovac 1881. I. Letnik 680 1-50
46.
«Die Waldservitute» von J. Stutzer, Hameln 1877. 2´15 l´OO
48.
«DerOrient» von Amand von Schweiger-Lerchenfelđ,
Wien, Pest, Leipzig 11-20 3B0
Za slučaj, da koji od gospode sudrugovah želi koju od knjiga
kupiti, to se umoljava da izvoli aadanji prodajni iznos, pribrojiv k njemu
jošte 2b novč. za poštansku odpremu, poštanskom doznačnicom neposredno
priposlati gospoji Rozaliji udovi Seringer u Kraljevicu, nakon česa će
dostavak knjige sliediti.


Eventualno prodane knjige oglasiti će se svojevriemeno.


Dopisnica predsjedničtva!


Umoljavaju se gg. družtveni članovi, koji svoju članarinu još podmirili
nisu, da izvole to što skorije učiniti, pošto će inače družtveno predsjedničtvo
biti prisiljeno, da dužnu članarinu poštarskim pouzećem ubere.


U Zagrebu , mjeseca listopada 1896.


Predsjedničtvo brv.-slav šumarskoga družtva.


Uređjuje.JosipKozarac,kr. drž.nadšumaruVinkoveih. Tisak C. Albreeha (Jos. Wlttasek).
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 57     <-- 57 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Kako upliva vrst drva, vrst uzgoja i obhodnja na rentabilitet šumskih


glavnica. Napisao J. Partaš 465—473
Seoba ptica. Piše J. E— 473_476
Napredak šumarstva u Srbiji. Piše Ličanin 476—479
Gvđišnje izvješće o stanju sumsko-upramie grane u području modruško


riečke županije u g. 1895 479 — 489
Izbor uzgojnog oblika u visokoj šumi. (Svršetak). Preveo S. pl. Hankonj 490—496
Listak. Osobn e viesti : Odlikovanje. — Promaknude kod državne


šumske uprave. — Umrli 496—497
Družtven e viesti : Zapisnik sjednice upravljajućega odbora
hrvatsko-slavonakoga šumarskoga družtva 497 — 500
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: Nove knjige. — Lovačka
ociena novog Weberovog samokresa 500—502
Sa drvarskog tržišta: Uvoz i izvoz hrastovih dužica —
Uspjeh dražbe. — Šumske prodaje 502 — 504
Različit e viesti : Glavna skupština kranjsko-primorskoga šumarskoga
družtva. — Jedan primjer iz šumarske situacije u Srbiji 504 — 508


Sitnice : Da li je brezovina sposobna za celulozu? — Potrošak
drva u Englezkoj. — Škodljivost bukvice. — Kada dozieva
brezovo sjemo ? — Pokušaji sa hranom od kića. — Uzgojne
radnje kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcih. — Urod
žira u državnim šumama brodskim i gradiškim. — Urod šišarice.
— K poviesti proriedjivanja 508—514


Natječaji: 514—516
Popis knjiga iz ostavine kr. kot. šumara Antun a
Šeringera 516—518
Dopisnica p reds jedničt va 518
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Oglas.


Kao prošlih godina tako namjerava i za g. 1897. kr. hrv.-slav.-đalm.
zemaljska vlada izdati svakomn uredu toli potrebna knjigu cimeni k
dostojanstvenika činovnika i javnih službenika kraljevina
Hrvatske i Slavonijo.


Ciena je knjizi ista kao i dosada — komad po 1 for. 60 novč. a
novci mogu se uplatiti onda, kada dotičnici predbrojene knjige dobiju.


U povodu toga umoljavaju se p. n. gg. družtveni članovi, koji tu
knjigu nabaviti žele, da izvole to što skorije prijaviti predsjedničtvu hrv.slav.
šumarskoga družtva u Zagrebu (Markov trg br. 3).