DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 502 —


Završujem ovu ocjenu, te neću ni nabrajati onih neprilika, koje
bi mogle nastati po nedužno pučanstvo, kako bi lahko nastradao siromah,
koji kupi grane u šumi ili nevini šajkaš, koji se je željan na vodi
prevesti.


Upravo je čudno, da se ti lovački kapaciteti ne bave sa nitroglicerinom,
petardami ili electricitetom. Stankovečki .


Sa drvarskog tržišta.


IzTOz francezkih hrastovih dužica ria Rieka


u mjesecu rujnu 1896.


U Marseille . . . 484.806 kom.
» Bordeaux . . . 360.214 »
» Cette . 229.489 »
» Orano . . . 54.751 »
» London 9.600 »
» Corfu 3.500 »
» Terragona . 1.400 »
» Italiju . . 105.176 »


Ukupno . 1,248.936 »


IzToz fi´ancezke dužice Yia Trst.


U mjesecu rujnu 1896.
U Italiju ... . 34.092 kom.


UTOZ francezkih dužica u Trst.


U mjesecu rujnu 1896.


Iz Trnove 44.000 kom.
» Siska 2.800 »
» Jasenovca 16.000 »
» Banjaluke 8.000 »
» Dubice 4.000 »
» Bude 4.000 »
» Vinkovaca 4.000 »
» Rovišća . 4.000 »
» Szave 4.000 »


Ukupno 116.000 kom
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 503
Uspjeh dražbe. Na 14. rujna t. g. obdržavana je kod kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovcih dražba, na kojoj su se prodavala prastara
stabla (Ansstander) preostavša u mladikovini, ´i to u srezu:


Slavir 1 proeienjeua na. . 2750 for.


Orljak 4 procienjena na . 2057 for.


Kragunja 3 procienjena na. 507 for.


Osim Orljaka 4, koga je dostao A. Weselinovie´ iz Vinkovaca za
svotu od 3856 for., ostala su druga dva sreza neprodana. Istoga dana
nudjena je i prorieda oko 50 godina stare mladikovine u srezu Sočni,
nu ni za tu nije bilo nudioca.


Na 15. rujna prodavane su kod gosp. ureda imovne obcine brodske
sliedeće od god. 1895. neprodane sječine:


Gosp. razred: hrastov a: prociena: prodano za: kupac;
Lužćic . . . 963


11.556 for. 11.600 for. Union bauka
Muško Ostrovo 324 21.060 for. 21.635 for. Iz. Rotschild (Zagreb).
Rastovo . . 412 24.720 for. 28.890 for. Veselinović (Vinkovci).
Radiševo . . 322 28,980 for. 29.021 for. Leiner i Dreibholz (Beč).
Ripača . . . 212 11.236 for, 11.241 for. Vuk i sin (Budimpešta).
Istočne kusare 567 51.030 for. 52.717 for. MobretComp (Wiirzburg).
Dol. Dolca . 362
2.534 for.
Grardon . . 1298
33.762 for
Ada
.. . . 387 ostalo neprodano.


21.285 for
Slavir . . . 529
21,386 for.


Šumske prodaje. Na 3. listopada obdržavalo je povjerenstvo za
investicionalne šume dražbu na ovogodišnje sječine. U svemu je izneseno
8 parcela na prodaju, koje ukupno zapremaju površinu od 700 rali sa


19.470 hrastova, 3789 jasenova, 8172 briestova, 13.695 grabova sa sveukupnom
procienom od 1,151422 forinta. Uspjeh dražbe bio je sliedeći:
Parcela Sočn a br. 8. procienjena na 184,346 for. đostala je
tvrdka Societe d´ importation de chene za 195,750 for.
Parcelu Boljkov o procienjenu na 192´6l8 for. dostala je ista
tvrdka
sa 205.120 for.
Parcelu Paov o procienjenu na 137.864 for. dostao je Lamarche sa


141.502 for.
Prema tomu iznaša dostalna svota 542.372 for. te prekoračuje procienu
za 27.544 for. ili sa 5"3 postotka. Ostalih pet parcela ostalo je
neprodano. Ovdje čemo iztaknuti, da je za srez Boljkovo postignuto po
rali preko 2000 for., koliko nam je poznato, do sada se još nije ta ciena
po jutru polučila.