DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 496 —


onda opet nasadi unj mlade smreke. Neprekidna raznolikost
šumskih sastojina neka nikada neuzmanjka u okolici gradova,
oko ljetnih dvoraca i šumarskih domova.


Iz gornje razprave vidi se, da je za izbor uzgojne vrsti


sastojina najmjerodavniji faktor u najširem smislu i u prvom


redu stojbina, s kojom je .vrst drveća u najužem savezu.


Pod inače jednakim okolnostima imati će prednost ona
uzgojna forma, kod koje će tlo biti najdulje i najgušće zaštićeno
i zasjenjeno.


Obsežno lokalno izkustvo i zrelo prosudjivanje biti će
uvjek i svagdje od neobhodne potrebe, kad se bude htio pretvarati
obstojeći način uzgoja u koji drugi.


Preveo S. pl. H a n k o n y.


LZSTJkJEC.


Osobne viesti.


Odlikovanje. Njegovo ees. i kralj. Apostolsko Veličanstvo blagozvoljelo
je previšnjim riešenjem od 10. listopada 1896. premilostivo dozvoliti
da se izjavi Previšnje priznanje za zasluge, stečene oko upriličenja
milenijske izložbe u Budimpešti, Presvietlom g. Mark u grofu Bo m b e 11
e s u ml., komorniku i veleposjedniku i dičnom predsjedniku hrvatskoslavonskoga
šumarskoga družtva, zatim Velemožnom g. kr. odsječnom
savjetniku Ferdi Zikmundovsky-u, I. podpredsjedniku našega
družtva. Srdačno čestitamo!


Promaknuće kod državne šumske uprave; Prvim travnjem fc. g.
promaknuti su u viši pladevni razred sliedeći državni šumarski činovnici
u Hrvatskoj i Slavoniji: Jos. Havas, šumarski ravnatelj u Zagrebu u
3000 for. E. Malboban, nađšumarnik u Otočcu u 2200 for. Šumarnic