DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 495 —


Sitoga cienimo formu, koju nam pokazuje donjekle i sama
priroda, i nebudimo nagli s našimi odlukami i pretvorbami,
kojih zadnji stepen sačinjava čista sječa.


d) Upliv praviiili 1 inlli okolnosti na uzgojnu formu.


Paragraf 6. šumskoga zakona propisuje za stanovite
položaje posebnu vrst uzgoja, koja će omogućiti, da se šuma
uzdrži.


Cista je sječa tim u velikom obsegu zabranjena, «visoke
gore gornjega ruba šumske vegetacije^ slobodno je sječi samo
preborno; medjutim smo gore razpravili, da je redovita preborna
sječa u takovim položajima kadkada nemoguća usljed nepovoljnih
podnebnih odnošaja.


Pošto je pako na položajima, o kojih zakon tu govori,


obično tlo dovoljno svježe, to se opet tu lahko može mimoići


čisti sjek.


Za obćinske i zadružne šume, zatim za male privatnike
preporuča se u obće preborno šumare nje ili tomu slično, osobito
ako se imadu da podmire lih vlastite potrebštine; čistom sječom
ili sa oplodnom sa kratkim pomladnim razdobjem dospjeli bi
bo često do uporabe i onakovi drvni sortimenti, koji momentano
slabu ili nikakovu prodju neimaju, dočim će sa slobodnijim
načinom gospodarenja biti omogućeno oduzeti šumi zbilja samo
ona stabla, koja su najprikladnija i koja upravo trebaju.


Sa gledišta lova i zaštite ptica morati je takodjer dati


prednost sastojinama sa više dobnih razreda; štete guljenja


kore, brsta i dr. zbivaju se na većim površinama, nego ako


su sastojine jednolične i jednako stare.


Isto tako trpe ove potonje i od elementarnih nezgoda i


zareznika više mgo prve.


Napokon mogu biti od upliva još i estetični obziri, pa i


tuj će po svoj prilici zauzeti čista sječa zadnje mjesto; nikomu


neće n. pr. pasti na pamet, da posječe perivoj čisto, pa da