DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 480 imovne
obćine 66.912; 4. Mjestne obćine bivše vojne Krajine
107.179; 5. Privatna vlastelinska 78.985; 6. Manastire i crkvene
obćine 679. Ukupno 452.433 kat. jutara.


U ovim šumama gospodari se na temelju odobrenih šumskogospodarstvenih
osnova na 183.766 kat. jut.; dočim se na


239.059 kat. jutara gospodari bez šumsko gospodarstvenih
osnova.
Namješteno je ukupno 61 šumski tehničar, od kojih 8 ne
imaju propisanog izpita za samostalno vodjenje šumarstva; nadlugara
imađe 16, lugara pako 358, od kojih su 270 bez pro-


V


pisanog izpita. Sumarsko-tehničko, a isto tako i lugarsko osoblje
vrši dosta revno i savjestno svoje službene dužnosti, pa s toga
u tom pravcu nije bilo nikakovih prigovora.


Ovlaštenička pripadnost na ogrievnim drvima, svuda je
pravodobno odkazana, a isto tako i na gradjevnim drvima prema
ustanovljenoj potrebi.


U smislu postojedih propisa pregledao je kr. županijski
šumarski nadzornik šumske sastojine i šumsko gospodarenje u
šumama urbarno-imovnih obćina područja šumsko-upravnih kotara
: Grobnik, Čabar, Delnice, Fužine i Vinodol, kao i stanje
kraških branjevina u Primorju, ter je povodom tim preizpitao
procienu sječi i prodaji opredieljenih stabala, kao i taksatorne
radnje oko sastavka šumsko-gospodarstvenih osnova. Odredio
je mjesta i površine za godišnje sječine, za naplodjivanje i proredjivanje
i t. d. Na temelju odnosnih izvještaja izdane su
nuždne odredbe radi odstranenja pronadjenih neurednosti, te su
prema potrebi izdani shodni strukovni naputci podčinjenim
šumarijam.


Šumske štete u području ove županije dosta su znatne, —
osobito pako u području bivše vojne Krajine, gdje su skorom
na dnevnom redu, pošto ondješnje žiteljstvo niti iz daleka ne
shvaća neizmjernu narodno-gospodarstvenu važnost šuma. Da se
tomu zlu što krepčije i što izdašnije na put stane učinjeno je
sve ono, što se u obče učiniti dade, nu žalibože bez željenog
uspjeha.