DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 479 —


osnovne pojmove iz svijah grana šumarstva, moći koristno da
posluže i ustanovi i službi koja im je povjerena.


Školovaniji i inteligentniji mladidi, koji sa vrlo dobrim
uspjehom svrše ovaj kurs, moći će se upotrebiti kao zastupnici
srezkih podšumara sve dotle, dok se ne otvori škola i nedobije
dovoljan broj stručno spremnih ljudi.


Dalji napredak u šumarstvu u Srbiji jest taj, što se odpočelo
na gradjenju šumarskih kuća po glavnijim šumama, u
kojima se vrše veće sječe i eksploatacije. U tim kućama stanovati
će podšumari i Čuvari šuma. Time će se osigarati bolje
čuvanje šuma i stati na put samovlastnom zauzimanju šuma
od obština i sela, kao i privatnih lica, i onemogućiti dalje
zatiranje šuma u onolikoj mjeri, u kojoj je to do sad radjeno.


Ovoga ljeta premjerena je državna šuma «Avala» i obkopana
šancem, a zimus Će se izraditi privredni plan, na
osnovu koga će se na proljeće urediti. Na Avali će se podići
jedna kuća i razsadnik šumskg drveća. Ličanin .


Godišnje izvješće o stanju šumsko-upravne grane
u području modruško-riečke županije u g. 1895.


Sume u području modruško-riečke županije zapremaju površinu
od 452.433 kat. jutara, odnosno 53°/o cielokupnog površja,
koje iznaša 847.114 kat. jutara.


Na šume listače (u glavnom bukove) odpada 146.054 kat.
jutara; dočim ukupni prihod na drvu iznaša 551.409 kub.
metara.


Obzirom na broj stanovnika od 220,629 duša dolazi popriečno
na jednu dušu 2*05 jutra, ili 2"49 kub. met. drvnog
prihoda. Katastralni čisti prihod svijuh šuma iznosa 126920
ili popriečno na jedno jutro 28-5 novč.


Prema vlastničtvu odpada:


Po kat. jut. šume na: 1. Kr. državni šumski erar 96204;


2. Imovne obćine bivše vojne Krajine 103.379 ; 3. Urbarne