DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 477 —


moraju da imađu veliko-školsku spremu, postavljaju se ukazom
Njegovog Veličanstva kralja, a time je digaut ugled šumarima
i šumskim organima u zemlji.


U posljednje vrijeme počele su se provadjati i vede exploatacije
u nekim šumama, i prema našim vrlo hrdjavim izvoznim
sredstvima i slabim prijašnim cjenama, postignute su prilične
cijene na licitaciji.


U Srbiji ima još neprohodnih šuma, starodrevnih i preživjelih,
kuda još nije kročila ljudska noga, a još manje čula
se sjekira, u kojima je drveće ili prezrelo i prestarelo i tako
pada i truli, ili je napadnuto štetnim insektima, pa i ono zdravo
propada, u čemu propada državi jveliki kapital; trgovac drvarski
i seljak nema nikakve zasluge, a gradjanstvo trpi oskudicu na
ogrievom drvu, koje se većinom iz preko Save donosi. Da pak
izvaljeno i oboreno drveće olujom ili vjetrom ne da, da se
šumski podmladak ne može da digne sa onom i onakom bujnošću
i snagom, kao što se podiže i napreduje u jednoj racionalno
uredjenoj šumi, samo se po sebi razumije.


Ova okolnost a u cjelji boljeg i razumnijeg gazdovanja
sa šumama, pubuđilaje današnjeg šefa šumarstva gosp. Jevrema
Novakovića, te je na osnovu nekoliko privrednih planova
(prvih u Srbiji!) dao na eksploataciju više šuma putem ofertalne
licitacije, i tako se savjestno odužio i kao činovnik prema
državi, stvarajući joj lijep prihod, koji je do sad propadao
uslijed nerazložnog gazdovanja sa šumama, i kao šumar prema
glavnom principu šumarske nauke i racionalnog šumskog
gazdinstva. Ovakve eksploatacije trebale su već odavna da
odpočnu i da se vrše na osnovu privrednih planova (gospodarskih
osnova), koje bi trebalo napraviti i propisati za svaku
pojedinu šumu.


Nu pošto u Srbiji nijesu još ni ograničene državne šume,
a još manje premjerene i napravljeni situacioni planovi, niti
provedena taksacija šuma; pa kad k tome dodamo još i tu
okolnost da Srbija nije još ni katastralno premjerena, onda je
nemoguće i misliti na pravilne tačne i cjeliskodne privredne