DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 476 —


preko zime u južne predjele presele, ved jedino oskudica na


hrani, koja im u zimno doba kod nas pomanjka.


Osim ptica selica imademo u našoj domovini i takovih
životinja, koje u zimno doba na hrani oskudice trpe, i nisu
kadre u južne predjele kao ptice seliti se; priroda pobrinula
se je i za takove životinje, du se u zimno doba u špilje,
jazbine i šuplja drveća zavuku i u snu zimu probave. Medju
takove broji se hrčtik i takunica, koji pribivaju u podzemnih jamah,
puh zavuče se u šuplja drveća, jež zakopa se u žilje i korenje drveća,
navukavši šušnja u jamu; jazavac ima u zemlji svoju kotlinu,
ali ne spava tvrdo, običaje dosta put ob zimu na polja izaći;
od svijuh najzadnji je medjeđ, on se zavuče u svoj brlog kad
je jaka zima nastala; nu ni on se ne zanese u zimni tvrdi
san, već običaje ob zimu koji put iz brloga izaći.


J. E—.
Napredak šumarstva u Srbiji.


Za posliednje dvije godine šumarstvo je u Srbiji znatno
koraknulo. Ovome liepom napredku doprinjelo je najviše to,
što se počela voditi veća briga o šumarstvu na nadležnom mjestu,
i što je srbsko šumarstvo u posljednje vrijeme obogaćeno sa


8. stručnih okružnih šumara, koji su ponamještani po najglavnijim
i sa šumama najbogatijim okruzima.
Ovo namještanje okružnih šumara i ustanova «šumskih
uprava» po okruzima, pokazalo je već za ovo kratko vrijeme
svoj blagotvorni uticaj, ne samo na uredjenje i bolje čuvanje
šuma, no i na sami prihod od šuma, kao i na ugled cjelokupne
šumarske grane.


Sve do ovog novog zakona o šumama, koji je još 1891.
godine u skupštini primljen i po tom najvišom sankcijom povrdjen
postavljani su tako zvani «šumari» samo dekretom ministra
narodne privrede; današnji pak okružni šumari, koji po zakonu