DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 474 —


Glede seobe ptica ne možemo se mi za naše krajeve držati
onih ustanova, što su ih Niemci i drugi narodi za svoje
predjele pobilježili i opisali. Uslied toga nastale su prevadjanjem
tudjili knjiga neke neizpravnosti, kao n. pr. da je ždral i šljuka
ptica selica; to one jesu za nekoje krajeve, ali ne za naše,
kod nas su one prolazne ptice. Mnoge opet, koje su u drugih
predjelih prolazne, kod nas su dolazne ; medju te spada više
vrsti sjevernih pataka, koje vidjamo u zimsko doba po našim
riekama i ritovima.


Nakon izkustva dobivenoga uslied promatranja prigodom
seobe i prolaza ptica, možemo za Hrvatsku i Slavoniju ptice
razdieliti u sliedeće razrede, i to:


1. Ptice stanarice; 2. Ptice selice; 3. Ptice prolaznice;
4. Ptice skitnice ; 5. Ptice dolaznice (prezimice).
1. Ptice stanarice. U ovaj red spadaju sve one ptice,
koje vidjamo cielu godinu u naših predjelih, jer si potrebitu
hranu kroz cielu godinu naći mogu, a to su sjenice, djetlići,
kosovi, kreštelice, svrake, jarebice, Iještarke, tetrebovi, vrabci
i mnoge male pjevačice
2. Ptice selice. Tim nazivom zovemo one ptice selice,
koje preko ljeta kod nas žive, legu se i mlade prehrane, a
pred jesen odsele se u družtvu u toplije predjele Europe, Azije
i Afrike, gdje priroda nije izumrla, da se tamo prehrane i u
proljeće opet u svoju domovinu povrate. U tu kategoriju spadaju
ove ptice: čaplje, rode, ražljevi, prepelice, lastavice, slavniji,
žuta žuna, kukavica i mnoge male pjevačice.
3. Ptice prolaznice jesu one, koje prigodom prolaza
u proljeću ili jeseni ili oba puta kroz našu domovinu prolete,
a medjutim dosta put dulje vremena kod nas se zadrže. U ovu
kategoriju spadaju: šumska šljuka, šljuka livadarka, šljuka
kokošica, šljuka kozica, ždral, labud, više vrsti pataka i mnoge
druge.
4. Ptice skitnice: Ovamo spadaju one ptice, koje se
sele tamo amo u južnije predjele do bližjih morskih otoka, i
to ne dalje, nego što im je potrebno, da si nuždnu hranu naći