DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 210 ni
jedna banka ne prima na neograničeno vrieme, ved statuti
banka većinom propisuju, da novac njima predan na kamatne
kamate, ne može dulje ležati od 40 godina, ako se kamati
svagda glavnici priklapaju. To banke s toga razloga čine, jer
bi inače oveća glavnica ovako uložena, nakon predugoga razdoblja
na toliku svotu narasla, da bi možda i banka sama bila
u brizi kuda i kako da taj novac koristonosno smjesti Velike
glavnice u obće je težko koristonosno uložiti, a da budu sigurno
uložene, dokazuju to i mnoge anonce u velikih listovih,
gdje se ogromne glavnice nudjaju na sjegurne hjpotheke uz
razmjerno mali postotak, postotak koji je znatno manji od običnoga
t. ZV. zemaljskoga postotka (Landeszinsfuss) kojim se ukamaćuju
omanje glavnice uložene u banke, štedionice ili pozajmljene
na hypotheke.


(Svršiti (e se).


Zadaća i svrha uredjenja šuma u sadašnjosti.


Prevod s njemačkoga od prof. A. pl. Cruttenberga.


(Nastavak.)


Sastavak porabne osnove.


Poslovi kod prvog uredjenja šuma, kao i kasnije kod revizijah
istoga, dokončavaju se sastavkom uredjajnih osnova za
prvo vrieme. U pravilu jesu to kraj porabne osnove (sječne
osnove za glavni i medjutimni užitak) poimence još i ona za
nuzužitke, zatim gojitbena osnova. Ove dvie potonje jesu samo
u stanovitih prilikah od veće važnosti. Da se uredi uživanje
nuzužitaka obično je dovoljno ono, što je u tom pogledu u
«obćih gospodarstvenih propisih» ustanovljeno i odredjeno. Pak
i dosada sastavljala se je za nuzužitke samo iznimno porabna
osnova, i to tamo, gdje su stanoviti šumski nuzužitci bili od