DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 209 —
slučaju taj rad tiČe samo jednoga diela šumske površine, n. pr.
kod 100 god. obhodnje samo stotoga diela. Danas u vrieme
štrajkova ovaj momenat ima veliku važnost, ne samo sbog toga,
što šumovlastnik ne ima brige s radničkim pitanjem, več što
je time omogućena veća stalnost u samih troškovih, koji se
mogu dosta točno unapried i za dulje razdoblje, čak decenija,
opredieliti. I u samih prihodih šume stalnost je velika, ako i
ne tako velika koliko u razhodih. Sam materijalni prihod može
biti kod velikog šumskoga posjeda prilično stalan, dapače svake
godine jednak, ako se šume za strogo godišnje potrajno uživanje
urede, a opet je lahko koristiti se povoljnimi trgovačkimi
konjukturami intensivnijom sječom, kad je drvo u dobroj cioni,
a obustavom sječe, kad su trgovačke konjukture nepovoljne. Da
se ćak i ciene drva donekle regulirati mogu, najbolji je dokaz
pokušaj učinjen kod nas prije dvie tri godine u hrasticih sposobnih
za proizvodnju francezke dužice.


Za veliku pogodnost ubiranja kamata s jedne strane a
s druge strane za sjegurnost glavnica uloženih u šumsko gospodarstvo
govori i ta okolnost, što to gospodarstvo producira
proizvode, koji su Ijudem neobhodno potrebiti,
nisu dakle podvrženi modi, pak im se i ciena previše« mienjati
ne može a nikako ne mogu ti proizvodi postati sasvim bez
vriednosti, kao primjerice predmeti luksusa. Ako dakle i nije
pogodnost ubiranja kamata na glavnice uložene u šumarstvu
tolika, kakova je primjerice kod državnih i drugih vriednostnih
papira, ipak je naprama onim glavnicama, koje su uložene u
obrtu, trgovini a čak i poljodjelstvu kud i kamo veća, što i
opet govori za nizki postotak rentabiliteta šumskih glavnica.


Za nizko ukamaćivanje glavnica uloženih u šumarstvo govori
i ta okolnost, što je narav tih glavnica takova, da se one
same od sebe ukamaćuju i to neprekidno, a tim su
slične novčanim glavnicam uloženim u štedionice ili banke; a
povrh toga to se ukamačivanje zbiva neposredno pod očima
šumovlastnika samog, što mmogo vriedi. To ukamaćivanje obuhvaća
velika razdoblja, veća nego li su za gotov novac, kojega