DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 208 —


od godine 1884. do 1887. na površini od 21 miliuna hektara
požarom nastradalo je samo 1333 ha., a od toga prizemnim požarom,
kod kojega je listinac izgorio na 508 ha., na 235 samo
je drveće neznatno stradalo, a samo na 590 ha. stradale su
sastojine, a to većinom samo mlade šume, dakle stradalo je ^^´loo«
odnosno ^l,ooo "/o, što je vrlo malo. Što se ostalih nepogoda
tiče, može se reći, da takodjer nije tolika pogibelj kao što se
obćenito drži. Državne šume bavarske stradale su u deceniju
od 1868—1878 vrlo mnogo od vjetra i zareznika tako, da se
je 11 miliuna prost, metara drva moralo prije prodati,, pa ipak
seje sjecivni prihod umanjio samo sa 2-1%


Vriedi dakle glede glavnica uloženih u šumarstvo svakako,
da su vrlo sigurno uložene, jer docim ima slučajeva, da su
ogromne glavnice uložene u trgovačkih i obrtnih poduzećih,
pak i državnih papirih propale, neima toga kod velikih glavnica
uloženih u šumski posjed na pr. u šume države, imovnih
obćina, u obće šumske latifundije.* ,


Što se pogodnosti ubiranj a kamata tiče, mora se iztaknuti
da je upravo ovaj momenat od osobite važnosti, a govori
za nizko ukamaćenje. Glavni. je faktor u šumskoj proizvodnji
priroda, odnosno kapital kojega representira zemljište i
drvna zaliha, a najmanji .radnja. Ov.aj pako posliednji faktor,
koji glavničaru u ostalih granah proizvodnje, već u poljodjelstvu,
a još više .u obrtu, mnogo jada zadaje, neznatan je, jer
tamo, gdje se šume naravnim načinom pomladjuju, uz malu
njegu i pazku ljudi šuma raste i dorasta. Samo unovčenje
šumskih proizvoda često je toli jednostavno, da šumoposjednik
s tim skoro nikakova posla neima, jer nakon obavljene prociene
i prodaje sam si trgovac daje drvo sječi, izradjivati i izvažati.
Tako je, gdje se drvo na panju prodaje, kako je to u većini
slučajeva običajno kod nas a i drugdje. Dapače radni faktor
nije ni onda znatan, ako li se šume ručno ,pomladjuju a i sama
izradba i izvoz drva u vlastitoj režiji obavlja-, jer se i u tom


* Velika sigurnost Šumskih glavnica malog posjednika šuma biti 6e onda polučena,
kada se budu i Sume mogle oajegurati; početak je učinjen u Njemačkoj osjeguranjem
proti požaru u Hanoveru.