DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 255 —


R a
z h 0 d: Gotovina Efekti


1.
Mirovine lugara, lugarskih ndova i sirotčadi
79968 for. — /
2. Dohodarstveni teret
, 62-05 » —
3. Uložak u I. hrvatsku štedionicu . . . 1900.— » —
4. Odplaćene obveznice
— 25000 for.
5. Unovčene uložnice
— 200 00 »
6.
Plaćena premija za osiguranje uknjižene
sgrade ´ 1300 » —
7. Predujam sudbenih troškova
5000 » —
8. Izdani zajam
149´23 » —
Ukupno . 2973.96 for. 450-00 for.


Uzporediv prihod od . . 3149-61 » 20659-10 »


Sa izkazanim razhodom od 124718 » 450´00 »
Pokazuje se blagajnički ostatak koncem g. 1895. 175-65 for. 2020910 for.


Ovi vriednostni papiri sastoje se iz privatnih obveznica u ukupnoj
svoti 6020 for, i 14189-10 for. gotovog novca uloženog u I. hrvatsku
štedionu u Zagrebu.


U Otočcu, dne 14. travnja 1896.
Predsjednik: Tajnik:
ŠandorPerc. Ivan Grčevič.


Oglas.


u smislu naredbe vis. kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove
od 2. ožujka 1891. broj 30551. ex 1890. u pogledu izpita za lugarsku,
odnosno šumsko-tehničku pomoćnu službu obdržavati će se dne 15. i prema
potrebi sliedećih dana mjeseca lipnja t. g. u 9 ura prije podne kod ove
kr. županijske oblasti izpit za lugarsku odnosno šumsko-tehničku pomoćna
službu, i to sa kandidati područja modruško-riečke županije.


Molbe za pripust imadu kandidati putem kr. kotarske oblasti, u
području koje borave predložiti ovoj kr. županijskoj oblasti najkašnje do


31.
svibnja t. g.
Molbi imadu se priložiti izprave kojimi kandidat imade dokazati:
a) da je navršio 20 godina;
b) da je bezprikorna ponašanja;
c) da je svršio dobrim uspjehom nauke na pučkoj školi; i
d) daje proveo dvo-odnosno jednogodišnju praksu u lugarskoj službi.
Kr. županijska oblast.
U Ogulinu, 29. travnja 1896.


Kr. podžupan: V a r d a.
Uredjuje JosipKozarac,kr đrž.nađšiimaru Vinkoveih. Tisak C. Albrechta(Jos Wittasek).