DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 254 dade.
U Solnogradskoj dogodilo se nedavno baš obratno; tu su naime
obćinari obcine Sv. Johann, Kleiuarl, Radstadt i t. đ. utupno njih
Šest, podnieli molbu na solnograđski sabor, da bi isti u sporazumu sa
vladom izdao zakon za obranu jur postojećih šuma, i da bi država dopriniela
stanoviti prinos za pošumljenje goljetiua. Ti brdjani izkusili su
kroz tolika vremena, od koje je blagodati šuma, pa su sigurno znali što
rade, podnašajuć svoju molbu.


Požar. Na 22. ožujka t. g. pojavio se u državnom srezu Gradina
staroj predzabrani požar, kojem je žrtvom palo osam hrastovih suhara i
dva šuplja hrasta. Stabla niesu posve izgorjela, nego su đražbeno unovčena.
Kolika c´e šteta na podraštaju biti, viditi će se istom kašnje.


MiroTiiia gospodarskih i šumarskih činoTiiika vi Ugarskoj.
Kr. ugar. ministar unutarnjih posala pozvao je sve gradove i obćine,
koje kao posjednici gospodarske i šumarske činovnike u svojoj službi uzdržavaju,
da u interesu svojih činovnika pristupe mirovinskoj zakladi za
gospodarske i šumarske činovnike, te bi na taj način neznatnim godišnjim
prinosom osigurali mirovinu svojim službenikom.


Aug. Buehiiiayer. Mnogogodišnji ravnatelj i prvi učitelj šumarstva
na moravsko-šlezkoj šumarskoj školi Aussee - Eulenberg A. Buchmajer
polazi nakon 30-godišnjeg službovanja u mir. Tim povodom zaključili su
njegovi mnogobrojni učenici, da mu predadu album sa slikom sviju njegovih
bivših učenika. Predaja će se upriličiti u srpnju t. g. prigodom
obdržavanja skupštine šlezko-moravskog šumarskoga družtva na doinaini
grofa Haracha. Koliko nam je poznato ima odstupajući ravnatelj Buchmayer
i u Hrvatskoj i Slavoniji dosta svojih učenika, koji če se sigurno
toj proslavi priključiti.


Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine
koncem godine 1895.


Prihod : Gotovina Efekti
1. Blagajnički ostatak koncem god. 1894. . 216-30 for. 18759-10 for.
2. 5% prinos imovne obćine od ukupnih plaća 885-— » —
3. Uložak u I. hrvatsku štedionicu .. . — 1900´— »
4. Redoviti prinos službenika 864-— » —
5. Odplata kamata i glavnice zajmova . . 697-12 » —
6. Povraćeni sudbeni troškovi izdani za ućerivanje
106"65 » —
7. Uplata temeljne glavnice od službenika . 54´— » —
8. Globe službenika 123— »
9. Unovčene uložnice 203-54 » —
Sbroj ~ . 3149-61 for. ^0659-10 for.